Tuotantotalouden opiskelu käytännössä: Tiimityö organisaation kehittämisessä -kurssi

Tiimityö organisaation kehittämisessä -kurssi kuuluu tuotantotalouden vaihtoehtoisiin aineopintoihin, eli sen voi suorittaa halutessaan.

Kolmannen vuoden tuotantotalouden opiskelija Reetta kävi kurssin toisen opiskeluvuotensa keväänä ja kertoo nyt opintojakson sisällöstä tarkemmin.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Tuotantotalous
  • Suositeltu suoritusvuosi: 2. vuosi
  • Kurssin kesto: 4. periodi
  • Opintopisteet: 6 op
  • Toteutus: viikoittaiset työpajat paikan päällä
  • Arviointi: arvosana 0–5, perustuen pienryhmätyöskentelyyn (30 %) ja arvioitaviin kirjallisiin viikkotehtäviin (70 %)
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

”Tiimityö organisaation kehittämisessä -kurssi on vaihtoehtoisesti valittava tuotantotalouden kurssi. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi valita laajemmasta kurssivalikoimasta eniten itseään kiinnostavat opintojaksot. Kurssia suositellaan käytäväksi toisena opintovuotena, ja se sijoittuu keväälle neljänteen periodiin.

Kuvassa ihmiset istuvat palaverissa

Kurssin tarkoituksena on tutustua ryhmätyömenetelmiin ja oppia fasilitoimaan eli ohjaamaan yrityksen päätöksentekoprosessia. Opintojakso sisältää viikoittaisen lähityöpajan, johon osallistuminen on keskeistä kurssin suorittamisen kannalta. Opiskelijat muodostavat 4–5 hengen ryhmiä, joista jokainen järjestää vuorollaan yhden työpajan. Jokaisella työpajalla on oma teema, joka liittyy esimerkkiyrityksen fuusioon eli yhdistymiseen toisen yrityksen kanssa. Työpajan lopuksi on saatava aikaan päätös esimerkiksi tulevasta kumppaniyrityksestä tai fuusion jälkeisen yrityksen organisaatiorakenteesta. Järjestämisvastuussa oleva tiimi määrittää työpajalle suunnitelman ja ryhmätyömenetelmät sekä ohjaa työpajan muille opiskelijoille.

Kuvassa esimerkki työpajan sisällöstä

Kurssiin sisältyy myös viikoittainen arvioitava yksilötehtävä, jossa vertaisarvioidaan järjestysvastuussa olleen ryhmän suoriutumista ja työpajan lopputulosta. Lisäksi tehtävänä on tutustua seuraavan viikon työpajan aiheeseen ja vastata kysymyksiin annetun aineiston pohjalta. Kurssiin ei kuulu tenttiä.

Kurssin mielenkiintoisinta antia oli käytännönläheinen tapa opettaa fasilitointia työpajojen ja yritysesimerkin kautta. Lisäksi yhden työpajan lopuksi tehty päätös vaikutti aina seuraavien työpajojen lähtöasetelmiin, joten oli mielenkiintoista kokea, miten erilaiset päätökset liittyivät toisiinsa yrityksen toiminnassa. Työpajan ohjaaminen oli myös todella hauskaa, sillä työvaiheiden kehittämisessä pääsi oikeasti käyttämään omaa luovuuttaan.

Kuvassa henkilö työskentelee tietokoneella

Koen oppineeni kurssilla erilaisia fasilitoinnin menetelmiä, joiden avulla ihmisiä voidaan aktivoida toimimaan ryhmässä ja näin edistää päätöksentekoprosessia. Vaikka työpajat järjestettiin koronan takia etäympäristössä, sain kokemusta ja itseluottamusta johtaa ryhmätyöskentelyä. Koen, että näistä taidoista tulee olemaan paljon hyötyä myös tulevaisuuden opinnoissani ja työelämässä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *