Tuotantotalouden opiskelu käytännössä: Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi

Kolmannen vuoden tuotantotalouden opiskelija Juho kertoo käymästään toimitusketjun johtamisen jatkokurssista:

”Toimitusketjun johtaminen tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. Sen tavoitteena on edistää toimitusketjun osapuolten, kuten tehtaiden, jakelijoiden ja vähittäiskauppojen, välistä yhteispeliä ja tehostaa siten liiketoimintaa.

Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi syventää toimitusketjun johtamisen peruskurssilla opittuja asioita; kurssilla pohditaan muun muassa erilaisia varastonohjausperiaatteita, toimitus- ja jakeluverkoston rakenteellisia ratkaisuja sekä toimitusketjujen päästrategiavaihtoehtoja. Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi kuuluu minulla tuotantotalouden pakollisiin aineopintoihin ja kävin sen toisen opiskeluvuoteni syyslukukaudella.

Harjoitustyöt

Kurssilla oli kaksi case-harjoitustyötä, jotka tehtiin kolmen tai neljän hengen ryhmissä. Ensimmäisessä harjoitustyössä tehtävänantonamme oli kehittää kokonaisvaltainen suunnitelma kartonkitehtaan ja ruoan pakkausmateriaaleja valmistavan yrityksen välisen ”vendor managed inventory” -toimintamallin käyttöönotolle. Kyseisessä mallissa tavarantoimittaja vastaa asiakkaan varaston, tässä tapauksessa kartonkivaraston, täydentämisestä, jolloin kummankin yrityksen toiminta tehostuu.

Toisessa harjoitustyössä analysoitiin verkkokaupan erilaisia jakelurakenteita. Tehtävänämme oli pohtia, mitä tuotteita elektroniikkaan keskittyvän verkkokaupan kannattaa myydä kivijalkamyymälöissä ja mille tuotteille sopii paremmin noutopiste- tai kotiinkuljetusmalli. Mietimme myös näiden mallien palvelu- ja kustannustekijöitä ja teimme jokaiselle mallille peruskannattavuuslaskelman.

Harjoitustöiden lisäksi kurssilla oli yksilötyönä tehtävä globaaleihin toimitusketjuverkostoihin liittyvä essee. Kurssilla ei ollut perinteistä tenttiä ja kurssin arvosana muodostuikin harjoitustöiden, esseen ja toimitusketjupelin yhteispisteistä.

Toimitusketjupeli

Kurssilla mielenkiintoisinta oli toimitusketjun toimintaa käytännössä havainnollistava toimitusketjupeli. Peliä pelattiin luokkahuoneessa ja sen aluksi jakauduttiin neljään ryhmään: tehtaaseen, jakelijaan, tukkuriin ja vähittäiskauppaan. Varsinainen peli alkoi kellon käynnistyttyä ja sen tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon tuotteita kulkemaan toimitusketjun lävitse ennalta määrätyssä ajassa.

Logistiikka kyseisten toimijoiden välillä tapahtui siirtelemällä legopalikoista koottuja tuotteita pulpettien välillä. Toimitusketjupeli oli hyvin mielenkiintoinen, sillä siinä huomasi, miten oppikirjoista tutut teoriat toimivat käytännössä. Legopalikoilla pelattu peli havainnollisti esimerkiksi, miten bullwhip-efekti johtaa ylivarastointiin toimitusketjussa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *