Tuotantotalous vai kauppatieteet? Kumpi sopii minulle?

Tuotantotalouden diplomi-insinöörit sekä kauppatieteiden maisterit ovat liike-elämän arvostettuja asiantuntijoita. Heidän osaamisensa on yleisiltä piirteiltä samanlaista mutta ytimeltään erilaista. Tässä blogitekstissä kerromme LUT-yliopiston kauppatieteiden ja tuotantotalouden koulutusohjelmien ominaisuuksista.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörit sekä kauppatieteiden maisterit kehittävät liiketoiminnan kannattavuutta, mutta erilaisista näkökulmista. Tuotantotalouden asiantuntija tarkastelee liiketoiminnan teknisiä ja taloudellisia prosesseja, kun kauppatieteilijä analysoi toimintaa talous- ja markkinamallien sekä riskien kautta.

Tekniikka ja taloutta yhdessä ja erikseen

Tuotantotalous on tekniikan koulutusohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka ja talous. Tuotantotalous käsittelee nimensä mukaisesti yrityksen valmistamien tuotteiden tuotantoa ja sen vaiheita; tuotannon tehokkuutta, tuotantojärjestelmien johtamista ja niiden kehittämistä sekä taloudellisia resursseja.

Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä (DI), jotka hyödyntävät matemaattista ja teknistä osaamista johtamisessa sekä liiketoiminnan kehittämisessä: he hyödyntävät yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, kykenevät suunnittelemaan uusia tuotteita ja palveluita sekä uudistamaan tuotannon prosesseja.

Kauppatieteiden koulutusohjelmasta valmistuvat kauppatieteiden maisterit (KTM) ymmärtävät talouden lainalaisuuksia koko maailman kattavalla mittakaavalla, ja edistävät liiketoimintaa ihmisiä ja taloudellisia toimenpiteitä johtamalla. Heidän vastuullaan on liiketoiminnan kehittäminen niin taloudellisesti kuin eettisesti kannattavaan suuntaan.

DI- ja KTM-tutkinnot ovat yliopistossa suoritettavia ylempiä korkeakoulututkintoja, joiden suorittamiseen kuluu viisi vuotta. Ensin suoritetaan kolmevuotinen tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, sen jälkeen osaamista syvennetään kahden vuoden maisteriopinnoissa.

Lopputyö kuuluu maisterivaiheeseen. Tuotantotalouden opiskelija tekee diplomi-insinööriksi valmistuakseen diplomityön. Tuleva kauppatieteiden maisteri tekee pro gradun.

Syvennä omaa juttuasi tai löydä se

Miten sitten valita itselle sopivampi vaihtoehto tuotantotalouden ja kauppatieteiden väliltä? Huomaa ensin tutkintoja yhdistävät piirteet.

Tutkintoja kuvaa tietynlainen yleispätevyys. Kyky jäsentää asioita, ymmärtää liiketoimintaa ja ratkaista ongelmia on yhteistä tuotantotalouden sekä kauppatieteiden asiantuntijalle. LUT-yliopistossa myös analyyttinen ja kriittinen ajattelu kehittyvät.

Koulutusohjelmista saatavalla laaja-alaisella osaamisella työllistytään hyvin monenlaisiin tehtäviin. Kauppatieteiden maistereita ja tuotantotalouden diplomi-insinöörejä tarvitaan yrityksissä riippumatta toimialasta. Tuotantotalouden tai kauppatieteiden opinnot ovatkin hyviä vaihtoehtoja etenkin heille, joille tulevaisuuden haaveammatti ei ole vielä selvä. Oma suunta voi löytyä opintojen aikana. Toisaalta kyseiset koulutusohjelmat on helppo yhdistää jo olemassa oleviin mielenkiinnonkohteisiin.

Tuotantotalouden taustalla tekninen koulukunta

Tuotantotalouden ja kauppatieteiden toisistaan erottavat piirteet voivat helpottaa koulutusohjelmavalintaasi. Pohdi omia vahvuuksiasi. Kuuluuko niihin tekniikka? Tai haluaisitko ymmärtää teknologioista enemmän? Vai haluatko sittenkin ymmärtää markkinointia, yritysjuridiikkaa, laskentatoimea tai rahoitusta?

Tuotantotalous kuuluu insinööritieteisiin, ja tuotantotalouden opiskelijat valitaan kuten muillekin tekniikan aloille – pitkän matematiikan oppien ymmärrystä edellytetään. Valintakokeessa mitataan insinööritaitoja mutta myös luovaa ajattelua.

Insinööritieteiden matemaattis-luonnontieteelliset perusilmiöt kuuluvat tuotantotalouden opintoihin. Kiinnostuksen tekniikkaa kohtaan ei tarvitse olla äärimmäisen syvää, mutta mielenkiintoa on hyvä olla. Myös liike-elämän kehittämisintoa tarvitaan tuotantotalouden opinnoissa.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörillä on siis samanlaista matematiikan, fysiikan tai kemian osaamispohjaa kuin muidenkin alojen insinööreillä. ”Tutalaisia” on kutsuttu myös talousinsinööreiksi. Koulutusohjelmassa talouteen liittyviä opintojaksoja ovat esimerkiksi kustannusjohtaminen, tuotannon optimointi ja teollinen markkinointi.

Tuotantotalouden asiantuntija osaa katsoa kokonaisuuksia ja löytää niistä osat, joita kehittämällä yrityksen toimintaa voidaan parantaa. Tällaista osaamista tarvitaan yhtä lailla vaikkapa elintarviketehtaassa, laivatelakalla kuin asiantuntijaorganisaatiossa, esimerkiksi oikeuslaitoksessa.

Kauppatieteet ponnistavat yhteiskuntatieteistä

Miltä sanat yrittäjyys, bisnes ja liike-elämä kuulostavat? Kauppatieteiden koulutusohjelma voi sopia sinulle, jos haluat kehittää yritysten toimintaa voitokkaaksi talouteen liittyvien toimenpiteiden kautta.

Kauppatieteiden pohja on yhteiskuntatieteissä, humanistisella maaperällä. Pääsykokeessa kysytään muun muassa yhteiskunnallisten asioiden osaamista, kuten talouteen liittyviä osioita yhteiskuntaopin lukiokursseista. Äidinkieltä tarkastelemalla mitataan perusosaamista ja opiskeluvalmiuksia. Monivalintatehtävissä tulee osoittaa liiketalouteen liittyvien peruskäsitteiden, kuten kysynnän ja tarjonnan määritelmiä.

Kauppatieteiden yleisopintoihin kuuluvat muun muassa taloustieteiden matematiikka ja kirjanpito. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen LUTissa valitaan opintojen suuntautuminen viidestä vaihtoehdosta, jotka ovat: hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja strateginen rahoitus.

Liiketalouden keskeiset, globaalit teoriat ovat oleellinen osa kauppatieteiden opintoihin. LUT-kauppakorkeakoulussa opintojen kantava teema on liiketoiminnan kestävä uudistaminen. Liiketoiminnan tulee olla paitsi taloudellisesti myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. LUTista valmistuvalla kauppatieteiden maisterilla onkin tarjota liiketoimintaratkaisuja, jotka lievittävät myös yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä ongelmia.

Markkina- ja talousmallien sekä erilaisten talousteorioiden tuntemus on kauppatieteiden maisterin hyödyksi niin yksittäisen tuotteen kuin koulutuksen, maakuvan tai vaikkapa ihmisoikeuksien tunnettuuden ja kasvun edistämisessä.

Erilaiset koulukunnat määrittävät työtehtävien ydintä

Yhteen työtehtävään tai titteliin koulutusohjelmat eivät valmista. Esimerkiksi kauppatieteiden koulutusohjelmista valmistuneita työskentelee yli 5000 erilaisella ammattinimikkeellä.

Kauppatieteiden maisterilla sekä tuotantotalouden diplomi-insinöörillä on yhteisiä osaamisalueita, mutta erilaisia työnkuvia. Joskus työnimikkeetkin saattavat olla samojakin, kuten markkinointijohtaja, controller tai avainasiakaspäällikkö, vaikka työn ydin on erilainen.

Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa DI-taustaisen tuotepäällikön tehtävänä voi olla tuotantoprosessin kehittäminen. Tuotantotalouden diplomi-insinööri ymmärtää teknologian yrityksen tuotteen tai palvelun taustalla.

Kauppatieteiden maisteri voisi tuotepäällikkönä vastata tuotesarjan brändin kehittämisestä elintarviketeollisuudessa. KTM osaa johtaa liiketoimintaa haluttuun suuntaan talouden ja ihmisten kautta.

Opintojen aikana tehdyt valinnat viitoittavat usein omaa urapolkua, mutta siihen vaikuttavat myös opintoihin kuuluneet työelämäprojektit, kertyvä työkokemus ja omat mielenkiinnonkohteet.

Sivuopintovalinnoilla oman tutkinnon voi muokata mieleisekseen. LUTissa tekniikan opintoihin on helppo yhdistää kauppatieteitä ja kauppatieteisiin tekniikkaa. Esimerkiksi tuotantotaloudesta valmistunut Jussi Piri otti opintoihinsa markkinointia. Nykyisessä markkinointitoimiston toimitusjohtajan työssä tekniikan ja talouden osaaminen on auttanut hahmottamaan luovat tuotantoprosessit kaikkine osineen.

Aino Anttolainen toimi toisinpäin ja yhdisti kauppatieteiden opintoihin tuotantotalouden. Kansainvälisen liiketoiminnan opit yhdistettynä prosessinäkemykseen ovat olleet hyödyksi hankintoihin liittyvien toimintamallien suunnittelutehtävissä hissiyhtiössä.

Moniosaaminen korostuu tulevaisuuden työelämässä

Tulevaisuuden työssä generalismi korostuu entisestään. Yhden asian täydellisen osaamisen sijaan on osattava palasia useammasta asiasta.

Niin diplomi-insinöörin kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnot ovat arvostettuja, ja niillä työllistytään hyvin. LUTista tekniikan koulutusohjelmista diplomi-insinööriksi valmistuneista 80,2 prosenttia (Lähde: Vipunen) on työllistynyt vuosi valmistumisensa jälkeen. Vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin keskipalkka on 5 360 euroa kuukaudessa (Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2018).

LUTista kauppatieteiden maisteriksi valmistuneista 82,7 prosenttia (Lähde: Vipunen) on työllistynyt vuosi valmistumisensa jälkeen. Kauppatieteen maisterin keskipalkka on 5 800 euroa kuukaudessa (Lähde: Suomen Ekonomien palkkatasotutkimus 2018).

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *