Valmistuneen työllistymismahdollisuudet tekniikan ja kauppatieteiden aloilta

Yliopistokoulutus avaa lähes loputtomia ovia työelämään. Valmistumisen jälkeen diplomi-insinöörit ja kauppatieteiden maisterit ovat moniosaajia, jotka tuntevat oman alansa todella laajasti. Millaisiin tehtäviin tullaan valmistumaan? Minkälaista palkkaa tekniikan ja talouden osaajat saavat? Mitkä ovat työllistymisprosentit?

Palkkaus

Koulutus diplomi-insinööriksi, tai kauppatieteiden maisteriksi on kestoltaan noin 5 vuotta. Viiden vuoden korkeakoulutuksen voidaan melkein sanoa olevan investointi tulevaisuuteen, sillä korkeakoulutettujen mediaanipalkka on selvästi korkeampi kuin jos olisi käynyt alemman koulutusasteen koulutuksen.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla mediaanipalkka noin 4000 € / kk. (Tilastokeskus)

Palkkausta on tutkimuksissa mitattu myös aloittain. Tekniikan ja talouden aloilla sijoitutaan palkkavertailussa kokoaikaisten palkansaajien kärkiviidenteen. Alat itsessään vievät yleensä hyväpalkkaisiin ammatteihin, talouden puolelta työskennellään esimerkiksi laskentatoimen tai rahoituksen ammattilaisena, tekniikalta taas erityisasiantuntijoina omalla alallaan.

Tekniikan aloilla keskiarvoansiot noin 4 856 € / kk.

Talouden alalla keskiarvoansiot noin 4 813 € / kk.

(Tilastokeskus)

Työllistyminen

Vuosi valmistumisen jälkeen päätoimisena työllisenä

81,2 % kauppatieteiden maistereista 

79,7 % diplomi-insinööreistä. (Vipunen)

Työllistymisen jakautuminen eri ammattiryhmiin vuonna 2015

Kauppatieteet

Erityisasiantuntijat 59 %
Johtajat 14 %
Asiantuntijat 20 %
Muut 7 %

Tekniikka

Erityisasiantuntijat 53 %
Johtajat 12 %
Asiantuntijat 31 %
Muut 4 %

(Tilastokeskus)

Uraesimerkkejä eri aloilta


Energiatekniikka

Energiatekniikalta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi energiateollisuudessa suunnittelemassa puhtaita energiantuotantotapoja ja tehokasta energiankäyttöä. Energiantuotantotapoina voivat olla mm. aurinko- ja tuulivoima, sekä bioenergia ja muut uusiutuvat energialähteet. LUT:lta valmistunut voi toimia myös ydinvoimalassa ydinturvallisuuden parissa.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Ydinturvallisuuspäällikkö ydinvoimalassa

Biomassakattiloiden myyntipäällikkö

Vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla

Juuso Ukkosen uratarina


Sähkötekniikka

Sähkötekniikan parissa voit työskennellä esimerkiksi energiayhtiöissä, tai teollisuudessa. Uudenlaisten tekniikkaratkaisujen tarve luo paljon sähköosaajien kysyntää esimerkiksi sähköistyvän liikenteen pariin toimimiseen ja muunlaiseen elektroniikkasuunnittelun pariin. Sähkötekniikasta voit työllistyä tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin, ja johtotehtäviin.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Elektroniikkasuunnittelija

Sähkökäytön johtaja

Sähkökaupan asiantuntija sähköyhtiössä

Tomi Kainusalmen uratarina


Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikalta valmistut toimimaan eri aloilla esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden valmistamisen ja käytön ympäristörasituksen minimoimiseen. Ympäristöjohtaja on toimi, jota tarvitaan firmoissa valvomaan työn kestävää puolta. Työtarpeita esiintyy monenlaisissa yrityksissä ja myös kunnallisissa toimissa. Mahdollisia työtehtäviä valmistuneelle ympäristötekniikan diplomi-insinöörille voi olla esimerkiksi kehitysinsinööri paperiteollisuudessa, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö teollisuusyrityksessä ja kestävyysasiantuntija energiateollisuudessa.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä

Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö teollisuusyrityksessä

Kehitysinsinööri paperiteollisuudessa

Erika Koskisen uratarina


Konetekniikka

Konetekniikalta valmistut toimimaan koneiden ja tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa tai testauksessa. Suunnittelu voi tapahtua perinteisillä materiaaleilla, tai tulevaisuudessa uudenlaisilla, vielä tietämättömissä olevilla materiaaleilla. Konetekniikalta valmistuneet luovat uudenlaisia ratkaisuja jokapäiväiseen elämäämme ja voivat toimia johtotehtävissä suunnittelussa ja tuotannossa. Työllistymisaloja voivat olla metalli- ja autoteollisuus, elintarviketeollisuus, terveydenhuolto tai energiantuotanto.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Tuotekehitysinsinööri tuulivoimaloiden laitevalmistajalla

Tuotantopäällikkö konepajateollisuudessa

Mekaniikkasuunnittelija metsäkoneteollisuudessa

Hanna Kantasen uratarina


Kemiantekniikka

Kemiantekniikalta valmistut esimerkiksi eri teollisuuden aloille suunnittelemaan tuotteiden tehokasta valmistusta ja puhtaita tuotantotapoja. Sinulla on valmiudet kehittää vanhoja tuotteita eteenpäin tai luoda täysin uusia tuotteita. Kemianteollisuuden lisäksi voi työllistyä esimerkiksi metsäteollisuuteen, elintarvike- lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen sekä metallien valmistus- ja jalostusteollisuuteen.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Projektipäällikkö metsäteollisuudessa

Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa

Johtaja entsyymitehtaassa

Henna Niskakosken uratarina


Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Laskennallisen tekniikan osaajat käyttävät matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja erilaisten ilmiöiden mallinnukseen ja ennustamiseen. Talouden ja ympäristön tilan seuranta tuottaa paljon dataa, jota laskennallisen tekniikan osaajat käsittelevät siihen muotoon, että siitä saatua tietoa voidaan käyttää ohjauksessa ja päätöksenteoissa. Työllistyminen voi tapahtua esimerkiksi bio- ja lääketieteen, ympäristösuojelun ja säätieteen aloille.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Vakuutusmatemaatikko vakuutusyhtiössä

Mobiiliteknologian kehittäjä tietoliikenneyrityksessä

Riskianalyytikko rahoitusalalla

Jere Heikkisen uratarina


Tietotekniikka

Digitalisaatio ja uusien tietoteknisten tarpeiden kasvaminen avaa lukuisia ovia tietotekniikan osaajille. Tietotekniikan diplomi-insinöörit kehittävät kannattavia ja ekologisia käyttäjän tarpeet huomioonottavia ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnan tarpeisiin. Tietotekniikan osaajat ovat ongelmanratkaisijoita ja koulutuksen avulla valmistuneella diplomi-insinöörillä on valmiuden ratkaista niin isoja, kuin pieniäkin ongelmia ja työllistyä niin suuriin kuin pieniinkin yrityksiin, tai lähteä mukaan start uppiin.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Järjestelmäasiantuntija

IT Manager

Lead Programmer

Myyntipäällikkö

Riku Tarkiaisen uratarina 


Tuotantotalous

Tuotantotalouden diplomi-insinööri on ikään kuin sillanrakentaja tekniikan ja kauppatieteiden välillä. Heillä on osaaminen niin henkilöstö ja rahoituspuolesta, kuin yrityksen toiminnan kehittämisestä, kustannustehokkuudesta ja tuotteiden suunnittelusta. Työllistymisen suuntaa voi itse määrittää sivuaineella, joita LUT:ssa voi valita vapaasti seitsemästä muusta tekniikan alasta.

Mahdollisia ammattinimikkeitä

Controller

Projektipäällikkö

Markkinointipäällikkö

Tuotekehityspäällikkö

Maija Erosen uratarina 


Kauppatieteet

Kauppatieteiden maisterit auttavat yrityksiä toimimaan kannattavasti eri talouden osa-alueilla ja tuottamaan tulosta kestävällä pohjalla.

Laskentatoimen ammattinimikkeitä

Laskentatoimen osaajat toimivat yrityksessä laskentaan liittyvässä päätöksenteossa ja sekä päivittäisessä, että pitkän tähtäimen mittakaavassa.

Talouspäällikkö

Controller

Laskentapäällikkö

Tietojohtamisen ammattinimikkeitä

Tietojohtamisen maisterit toimivat erilaisissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen ja johtajuuden tehtävissä. He pyrkivät kehittämään yritystä eteenpäin ja saamaan käyttöön mahdollisimman hyvät voimavarat.

Koulutuspäällikkö

Henkilöstöpäällikkö

Viestintäjohtaja

Kansainvälisen markkinoinnin ammattinimikkeitä

Markkinoinnin osaajat voivat työskennellä erilaisissa yrityksissä markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen johtaja- ja asiantuntijatehtävissä.

Asiakkuuspäällikkö

Business Development Consultant

Markkinointipäällikkö

Rahoituksen ammattinimikkeitä

Rahoituksen osaajana voit työskennellä niin pankeissa, sijoitusyhtiöissä, kuin muissakin firmoissa sijoitusanalyytikkona, tai esimerkiksi sijoitusasiantuntijana.

Analyytikko

Rahoituspäällikkö

Sijoitusasiantuntija

Strategian, innovaation ja kestävän kehityksen ammattinimikkeitä

Strategian, innovaation, ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneena voi kehittää yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmia pohjautuen kestävään liiketoimintaan.

Kehityspäällikkö

Myyntijohtaja

Vientipäällikkö

Hankintatoimen ammattinimikkeitä

Hankintatoimen ohjelmasta valmistuneena voi toimia erilaisissa yrityksissä hankintapuolella raaka-aineiden ja palveluiden hankinnassa yritykselle. Kansainvälinen kauppa ja logistiikkapuoli ovat myös mahdollisia työllistymisreittejä.

Ostopäällikkö

Hankintajohtaja

Kehitysjohtaja

Lue kauppatieteiltä valmistuneiden uratarinoita


Miten yliopisto ja ammattikorkeakoulu eroavat toisistaan työllistymisen, tutkinnon ja palkkauksen osalta? Yliopisto vai ammattikorkeakoulu?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *