Vertailu: energiatekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

LUTissa valittavanasi on kahdeksan eri tekniikan koulutusohjelmaa. Missä muissa yliopistoissa samoja aloja voi opiskella? Entä mitkä ovat muiden yliopistojen painotukset näiden alojen kandidaattikoulutuksissa? Me tutustuimme aiheeseen ja koostimme alakohtaisen vertailun. Ensimmäiseksi tutustumme energiatekniikan koulutuksiin.

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2022 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa energiatekniikka on oma erillinen tutkinto-ohjelmansa, jossa koulutus pohjautuu vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Muissa yliopistoissa energiatekniikka on tavalla tai toisella niputettu yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

Energiatekniikan kandidaattiohjelmassa opiskelija oppii ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa, muutetaan yhteiskunnan käyttöön sopivaksi energiaksi: lämmöksi, sähköksi tai höyryksi. Opiskelija hallitsee koko energiantuotannon ketjun: voimalaitosten tekniikan ja turvallisen käytön sekä ympäristöystävälliset energian tuotanto- ja jakelujärjestelmät.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Englanninkielinen Energy Technology -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin energiatekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma. Opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Ohjelmassa opiskelija tutkii tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja turvallisiin, taloudellisiin ja kestäviin energiamuotoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää energian tuotantoa, siirtoa, jakelua ja käyttöä sekä oppii arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Energia- ja konetekniikan ohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli energia- ja konetekniikka. Koulutusohjelmassa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat saavat valmiudet yksityiskohtien suunnitteluun sekä ymmärtävät koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta. Opinnot antavat esimerkiksi valmiudet suunnitella moderneja koneita ja omaksua kestävyyden osaksi suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.

Tampereen yliopisto

Energiamurroksen koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti eri tekniikan aloihin energiakysymysten näkökulmasta. Uusiutuva sähköntuotanto ja voimakas sähköistyminen ovat energiamurroksen keskiössä, ja siksi sähköenergiajärjestelmällä on keskeinen rooli opinnoissa. Koulutuksessa perehdytään myös perinteiseen energiatekniikkaan, teollisuuden prosesseihin, älykkäisiin työkoneisiin, talotekniikkaan sekä sähköistyvään liikenteeseen. Myös kestävän kehityksen periaatteet, energiamurrosta edistävä politiikka ja talousohjaus ovat opinnoissa käsiteltäviä aiheita.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiatarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen. Ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan, energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan.

Energia- ja prosessitekniikka antaa opiskelijalle vankat perustiedot termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä näihin liittyvistä mittauksista. Näiden perusasioiden päälle rakennetaan kokonaisvaltainen ymmärrys energiantuotannosta ja erilaisista kiertoprosesseista. Energiantuotannon lisäksi syvennytään siitä aiheutuviin päästöihin ja niiden puhdistusmenetelmiin. Ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi opintoihin kuuluu paljon laskentaa ja mitoitusta.

Oulun yliopisto

Kestävät energiajärjestelmät on yksi ympäristötekniikan kandidaattiohjelman kolmesta opintosuunnasta. Muut opintosuunnat ovat vesi- ja ympäristötekniikka ja teollisuuden ympäristötekniikka. Opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen loppupuolella.

→ Kestävien energiajärjestelmien opintosuunta tähtää kokonaisvaltaisen energian tuotannon ja käytön ymmärtämiseen ja hallintaan, ottaen huomioon energiajärjestelmän laadun, tehokkuuden, hiilineutraaliuden ja ympäristövaikutukset.

Vaasan yliopisto

Sähkö- ja energiatekniikka on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman neljästä opintosuunnasta. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Sähkö- ja energiatekniikan opinnot perehdyttävät opintosuunnan keskeisiin osaamisalueisiin, kuten virtapiireihin, energiafysiikkaan, sähkökoneisiin ja tehoelektroniikkaan. Tutkinnon alkuosa on kaikille tekniikan opiskelijoille pääosin yhteinen. Yhteiset opinnot sisältävät teknillistä matematiikkaa ja fysiikkaa, viestintä- ja kieliopintoja sekä antavat yleiskäsityksen tekniikan alan perusteista ja energia-alasta. Diplomi-insinööritutkinnon opintosuunta on suositeltu valittavaksi kolmantena lukuvuotena, jonka jälkeen opintoja suunnataan joko energiatekniikkaan tai sähkötekniikkaan. Valittavana on myös englanninkieliseen Smart Energy -maisteriohjelmaan suuntaavia opintoja.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *