Vertailu: energiatekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

LUTissa on tarjolla kahdeksan tekniikan kandidaattiohjelmaa. Missä muissa yliopistoissa samoja aloja voi opiskella? Entä mitkä ovat muiden yliopistojen painotukset näiden alojen kandidaattikoulutuksissa? Me tutustuimme aiheeseen ja koostimme alakohtaisen vertailun. Ensimmäiseksi tutustumme energiatekniikan koulutuksiin.

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa energiatekniikka on oma erillinen tutkinto-ohjelmansa, jossa koulutus pohjautuu vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Muissa yliopistoissa energiatekniikka on tavalla tai toisella niputettu yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

Energiatekniikan kandidaattiohjelmassa opiskelija oppii ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa, muutetaan ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi – lämmöksi, sähköksi tai höyryksi – mahdollisimman tehokkaasti. Opiskelija hallitsee koko energiantuotannon ketjun: voimalaitosten tekniikan, niiden taloudellisen ja turvallisen käytön sekä ympäristöystävälliset energian tuotanto- ja jakelujärjestelmät.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Lisäksi LUTissa alkaa syksyllä 2021 myös englanninkielinen Energy Technology -ohjelma, joka on yleisopinnoiltaan sama, kuin energiatekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma. Opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Ohjelmassa opiskelija tutkii tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja turvallisiin, taloudellisiin ja kestäviin energiamuotoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää energian tuotantoa, siirtoa, jakelua ja käyttöä sekä oppii arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikan ohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli energia- ja ympäristötekniikka. Ohjelmassa tutustutaan monipuolisesti yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisiin tekniikan aloihin, jotka liittyvät energian tuotantoon, vesihuoltoon sekä yhdyskuntarakentamiseen. Koulutus antaa valmiudet soveltaa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa- ja kalliomekaniikan, tietekniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun.

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiantarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen. Ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan (opinnot painottuvat jompaankumpaan), kemiaan tai energia- ja prosessitekniikkaan.

Energia- ja prosessitekniikka antaa opiskelijalle vankat perustiedot termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä näihin liittyvistä mittauksista. Näiden perusasioiden päälle rakennetaan kokonaisvaltainen ymmärrys energiantuotannosta ja erilaisista kiertoprosesseista. Energiantuotannon lisäksi syvennytään siitä aiheutuviin päästöihin ja niiden puhdistusmenetelmiin. Ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi opintoihin kuuluu paljon laskentaa ja mitoitusta.

Oulun yliopisto

Kestävät energiajärjestelmät on yksi ympäristötekniikan kandidaattiohjelman kolmesta opintosuunnasta. Muut opintosuunnat ovat: vesi- ja ympäristötekniikka ja teollisuuden ympäristötekniikka. Ympäristötekniikan koulutus on osa ympäristö- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelmaa, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatio-, vesi- ja energiatekniikka, ympäristön hyvinvointi sekä luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen. Opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen loppupuolella.

→ Kestävien energiajärjestelmien opintosuunta tähtää kokonaisvaltaisen energian tuotannon ja käytön ymmärtämiseen ja hallintaan, ottaen huomioon energiajärjestelmän laadun, tehokkuuden, hiilineutraaliuden ja ympäristövaikutukset.

Vaasan yliopisto

Sähkö- ja energiatekniikka on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman kolmesta opintosuunnasta. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa. 

Sähkö- ja energiatekniikan opinnoissa voi syventyä joko sähkötekniikkaan tai energiatekniikkaan. Opintosuunnan keskeisiä asioita ovat: sähköntuotanto ja voimalaitokset, sähköverkot, sähkökoneet ja taajuusmuuttajat, tietokonemallintaminen, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, uusiutuvat energialähteet sekä joustava ja hajautettu energiantuotanto.

→ Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojen ydintä.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *