Vertailu: kemiantekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Missä yliopistoissa kemiantekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Kemiantekniikka on ala, joka yhdistää tekniikkaa ja luonnontieteitä. Ero perinteiseen kemiaan on se, että kemisti tutkii ja kehittää usein yksittäistä tuotetta, kun taas kemiantekniikan diplomi-insinööri tutkii ja kehittää teollista mittakaavaa. Eli esimerkiksi sitä, miten kemistin kehittämää yhtä tuotetta voidaan valmistaa satoja tai tuhansia kappaleita.

Yliopistoja vertailevan sarjan toisessa osassa tutustumme siis kemiantekniikan koulutuksiin. Vertailu perustuu kesällä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto 

Kemiantekniikan ohjelmassa perehdytään erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opitaan hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävästi luonnonvaroja käyttäviä prosesseja. Lisäksi ohjelmassa tutustutaan vesien käsittelyn ja teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen kiertotalouden näkökulmasta. Osaamista tarvitaan uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä, arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä, vedenpuhdistuksessa, teollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä sekä biojalostamoissa –peruskemianteollisuutta unohtamatta.

Aalto-yliopisto

Kemian tekniikan koulutuksen sisällöllisiä painoalueita ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja jalostus, uudet materiaalit sekä energiateknologian prosessi- ja materiaalitekniset sovellukset. Ohjelmassa on kolme pääainetta, joista opiskelija valitsee omansa ensimmäisen opintovuoden jälkeen:

Kemia- ja materiaalitiede tutkii ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi. Sovelluskohteita ovat esim. tehokkaat akut, uudet lääkemolekyylit, biohajoavat muovit, timantinkovat pinnat, halvat katalyytit ja likaahylkivät pinnat.

Kemian tekniikan ja prosessien pääaineessa perehdytään kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteisiin sekä siihen, kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön.

Biotuotteiden opinnot antavat keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering, Data Science, Computational Engineering, Digital Systems and Design sekä Quantum Technology.

Chemical Engineering -pääaineessa opiskelija saa perustaidot ja -tiedot, joita tarvitaan, kun siirrytään öljypohjaisesta yhteiskunnasta kestävään yhteiskuntaan. Opintojen pääpaino on bioteknologiassa ja biomateriaaleissa. Lisäksi tutustutaan materiaalitieteisiin ja polymeeritekniikkaan sekä niihin liittyviin luonnon raaka-aineisiin, tuotesuunnitteluun ja teollisiin prosesseihin. Englanninkielisiin ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Åbo Akademi

Kemian- ja prosessitekniikka tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Ruotsinkielisessä ohjelmassa on kolme pääainetta:

Prosessi- ja systeemitekniikan keskeisiä elementtejä ovat mallintaminen, simulaatiot, säätötekniikka ja optimointi. Osaamista vaaditaan teollisuuslaitosten suunnittelussa, rakentamisessa ja tehokkaassa käytössä, missä ympäristö- ja energiatekniset sekä taloudelliset näkökulmat korostuvat.

Prosessikemia perehtyy eri materiaalien toimintaan ja reaktioihin. Tietoa tarvitaan uusien uraauurtavien tuotteiden ja kemianprosessien kehitystyössä. Hyvien ja edullisten aurinkokennojen valmistaminen tai puhtaan juomaveden tuottaminen kustannustehokkaasti ovat esimerkkejä tällaisen kehitystyön kohteista.

Luonnonmateriaalien tekniikka perehtyy luonnonkuitupohjaisiin materiaaleihin ja tuotteisiin, kuten paperiin ja pakkausmateriaaleihin, sekä niiden raaka-aineisiin, prosesseihin ja analytiikkaan. Siirtyminen fossiilisista raaka-aineista biopohjaisiin sekä kestävä kemikaalien ja polttoaineiden tuottaminen edellyttävät tällaista osaamista.

Oulun yliopisto

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi sekä luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen. Opiskelija hakee suoraan joko prosessitekniikan tai ympäristötekniikan hakukohteeseen.

Prosessitekniikassa opintosuuntia on neljä:

→ Automaatiotekniikassa opitaan hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Kemiantekniikassa opitaan vaativaa prosessisuunnittelua, joka on tärkeää tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle vedenpuhdistuksessa, lääketeollisuudessa, öljynjalostuksessa, kemikaalien tuotannossa ja sellutehtaalla.

Prosessimetallurgia keskittyy erityisesti raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen sekä muihin pyrometallurgisiin valmistusprosesseihin, joissa vaadittavat lämpötilat nousevat jopa 2000 asteeseen.

Biotuotteet ja bioprosessitekniikassa opitaan biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä sekä mikrobien hyödyntämistä prosessiteollisuudessa ja vedenpuhdistuksessa.

Turun yliopisto

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Opinnoissa perehdytään bioteknisiin prosesseihin ja menetelmiin, elintarvikebiotekniikan ja -analytiikan periaatteisiin, kestävään kehitykseen mukaisiin sovellusalueisiin sekä yleisimpiin bioteknisiin analyysimenetelmiin. Tutkintoon kuuluvat biotekniikan opintojaksojen ohella laajat kemian ja biokemian opinnot.

Materiaalitekniikan koulutus antaa  valmiudet valita ja kehittää materiaaleja eri käyttötarkoituksiin sekä huomioida materiaalien kierrätettävyyden. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös materiaalien taloudelliset vaikutukset ja niiden vaikutukset ympäristölle.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *