Vertailu: kemiantekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Missä yliopistoissa kemiantekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Kemiantekniikka on ala, joka yhdistää tekniikkaa ja luonnontieteitä. Ero perinteiseen kemiaan on se, että kemisti tutkii ja kehittää usein yksittäistä tuotetta, kun taas kemiantekniikan diplomi-insinööri tutkii ja kehittää teollista mittakaavaa. Eli esimerkiksi sitä, miten kemistin kehittämää yhtä tuotetta voidaan valmistaa satoja tai tuhansia kappaleita.

Yliopistoja vertailevan sarjan toisessa osassa tutustumme siis kemiantekniikan koulutuksiin. Vertailu perustuu syksyllä 2022 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto 

Kemiantekniikan ohjelmassa perehdytään erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opitaan hyödyntämään eri erotus- ja puhdistusmenetelmiä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lisäksi ohjelmassa perehdytään prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan ja taloudellisen kannattavuuden arviointiin. Ohjelmassa opitaan myös, miten jätteitä ja jätevesiä käsitellään ja miten näitä sivuvirtoja voidaan käyttää kiertotalouden raaka-aineina.

Kemiantekniikan osaajat kehittävät uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen: uusia tuotteiden valmistusmenetelmiä, vedenpuhdistusmenetelmiä, arvokkaiden komponenttien talteenottoa kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, puhdasta ympäristöystävällistä ruokaa ja tehokkaampaa ympäristön seurantaa.

Kuvassa henkilöitä kemiantekniikan laboratoriossa

Aalto-yliopisto

Kemian tekniikan koulutuksen sisällöllisiä painoalueita ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, uusien energiateknologioiden mahdollisuudet ja biomateriaalien monipuolinen hyödyntäminen. Ohjelmassa on kolme pääainetta, joista opiskelija valitsee omansa pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden keväänä:

Kemia- ja materiaalitiede tutkii ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi tehokkaat akut, uudet lääkemolekyylit, biohajoavat muovit, timantinkovat pinnat, halvat katalyytit ja likaahylkivät pinnat.

Kemian tekniikan ja prosessien pääaineessa perehdytään kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteisiin sekä siihen, kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön.

Biotuotteiden opinnot antavat keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering, Data Science, Computational Engineering, Digital Systems and Design sekä Quantum Technology.

Chemical Engineering -pääaineessa opiskelija saa perustaidot ja -tiedot, joita tarvitaan, kun siirrytään öljyriippuvaisesta yhteiskunnasta kestävään yhteiskuntaan. Opintojen pääpaino on bioteknologiassa ja biomateriaaleissa. Lisäksi tutustutaan materiaalitieteisiin ja polymeeriteknologiaan, uusiutuviin raaka-aineisiin, tuotesuunnitteluun ja näihin liittyviin teollisiin prosesseihin.

Englanninkielisiin ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Åbo Akademi

Kemian- ja prosessitekniikan pääaine on sama kuin hakukohde eli kemian- ja prosessitekniikka. Ohjelmassa perehdytään teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Yleisten matematiikan, fysiikan, kemian, tuotantotalouden sekä kemian- ja prosessitekniikan perusopintojen jälkeen ohjelmassa pureudutaan kemian- ja prosessitekniikan aineopintoihin. Ohjelma on ruotsinkielinen.

Oulun yliopisto

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi. Aineopinnoissa tutustutaan termodynamiikkaan, aineen-, liikkeen- ja lämmönsiirtoilmiöihin sekä mekaanisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin yksikköprosesseihin.

Prosessitekniikassa opintosuuntia on neljä:

→ Automaatiotekniikassa opitaan hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotetekniikassa opitaan biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä sekä mikrobien hyödyntämistä prosessiteollisuudessa ja vedenpuhdistuksessa.

Kemiantekniikassa opitaan vaativaa prosessisuunnittelua, joka on tärkeää tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle vedenpuhdistuksessa, lääketeollisuudessa, öljynjalostuksessa, kemikaalien tuotannossa ja metsäteollisuudessa.

Prosessimetallurgiassa on mahdollista syventyä joko pyro- tai hydrometallurgiaan. Pyrometallurgian opinnot keskittyvät erityisesti raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen sekä muihin korkeita lämpötiloja hyödyntäviin valmistusprosesseihin, kun taas hydrometallurgian opinnoissa keskitytään erityisesti värimetallien valmistukseen hydrometallurgisia menetelmiä (liuotus, liuospuhdistus, saostus) hyödyntäen.

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiatarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen. Ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan, energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan.

Bio- ja ympäristötekniikan suuntautumisessa opiskelija voi painottaa opiskeluaan joko ympäristö- tai biotekniikkaan. Biotekniikan opiskelussa korostuu mikrobiosolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä innovatiivisia biotuotteita, kuten polttoaineita.

Turun yliopisto

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Opinnoissa perehdytään bioteknisiin prosesseihin ja menetelmiin sekä biotekniikan eri sovellusalueisiin. Tutkintoon kuuluu biotekniikan opintojaksojen ohella kemian, biokemian ja mikrobiologian opintoja.

Materiaalitekniikan koulutus antaa valmiudet valita ja kehittää materiaaleja eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös kustannusten vaikutukset sekä materiaalien kestävyyden, ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden. Tutkinto sisältää yhteisiä perusopintoja matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja informaatioteknologiasta.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *