Vertailu: konetekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan kolmannessa osassa tutustumme konetekniikan koulutuksiin.

Nykyaikainen konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Konetekniikan diplomi-insinöörit suunnittelevat ja valmistavat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita.

Missä yliopistoissa konetekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2022 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Konetekniikan opinnot antavat valmiudet erilaisten kestävän kehityksen mukaisten teknisten ratkaisujen tuottamiseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntäen. Opiskelija oppii myös ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Liiketoiminnan lainalaisuuksien, kuten markkinoinnin, asiakastarpeiden tunnistamisen ja talouden realiteettien, merkitys tuotteiden kehittämisessä on opinnoissa vahvasti läsnä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Englanninkielinen Mechanical Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin konetekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelmassa perehdytään erilaisten kulutushyödykkeiden nykyaikaisiin suunnittelu- ja valmistusprosesseihin ja opitaan hyödyntämään sekä digitaalisia että virtuaalisia suunnitteluympäristöjä. Ohjelmassa tutustutaan myös metallirakenteiden suunnittelun, robottihitsauksen ja mekatroniikan tutkimuksen terävimpään kärkeen.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Energia- ja konetekniikan ohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli energia- ja konetekniikka. Koulutusohjelmassa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat saavat valmiudet yksityiskohtien suunnitteluun sekä ymmärtävät koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta.

Automaation ja robotiikan kandiohjelman pääaineena opiskellaan nimensä mukaisesti automaatiota ja robotiikkaa. Opintojen perustan muodostaa poikkitieteellinen ja -tekninen pohja, jossa matematiikan ja fysiikan pohjalta luodaan ymmärrys tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan perusteista. Automaation osa-alueista kandidaattitutkinnossa perehdytään erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan sekä säätötekniikkaan. Koulutusohjelma luo pohjan automaatioinsinöörin ammattiin, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, automaation tietotekniikkaan, verkottuneeseen automaatioon, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä ihminen-kone-liitäntöihin.

Tampereen yliopisto

Konetekniikka on yksi teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset perusopinnot. Ohjelmassa opiskellaan myös innovointimenetelmiä, mekaniikkaa, 3D-mallinnusta, koneenosien toimintaperiaatteita ja niiden mitoitusta sekä tutustutaan erilaisiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin, hydraulisiin järjestelmiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan.

Materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan ja luonnontieteiden rajapinnoille. Ohjelmassa opiskellaan tärkeimpien materiaaliryhmien rakennetta, ominaisuuksia, prosessointia ja käyttöä. Opinnot painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista.

Robotiikan ohjelma keskittyy robotiikkaan monialaisesta näkökulmasta. Opinnot perustuvat matematiikan, fysiikan ja ICT-alan perusopintoihin, joita täydennetään automaation, konetekniikan ja tekoälyn sisällöillä. Robotiikan aineopinnoissa voi suuntautua joko ohjelmointiin, ohjaukseen ja algoritmeihin eli robotiikan tietotekniikkaan tai robottien fyysiseen toteutukseen eli mekaniikkaan, anturitekniikkaan ja voimanlähteisiin.

Turun yliopisto

Konetekniikan ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla.

Materiaalitekniikan opinnoissa tutustutaan erilaisten materiaalien, kuten metallien, keraamien ja muovien valmistukseen, ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviin malleihin sekä menetelmiin – unohtamatta ympäristövaikutuksia ja kierrätettävyyttä. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös materiaalien kustannusten vaikutukset.

Oulun yliopisto

Konetekniikan ohjelma antaa perustiedot konetekniikan ja rakenteiden keskeisistä osa-alueista, joita ovat teknillinen mekaniikka, materiaalitekniikka, valmistustekniikka ja suunnittelu. Opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan toisen opiskeluvuoden puolivälissä. Tarjolla on kuusi opintosuuntaa:

Auto- ja työkonetekniikka syventyy raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten työkoneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja konstruktiotekniikkaan.

Koneensuunnittelu syventyy tuotantokoneen suunnitteluun lähtien asiakastarpeen analysoinnista, eri tuoteratkaisujen hausta, päätyen ratkaisun kehittämiseen markkinakelpoiseksi tuotteeksi.

Materiaalitekniikka syventyy yleiseen metallioppiin ja metallin tutkimustekniikkaan.

Mekatroniikka ja konediagnostiikka antaa perustiedot myös elektroniikasta sekä säätö- ja tietotekniikasta, joita hyödyntämällä voidaan kehittää automaattisia, tilatietoisia, verkottuneita ja autonomisia koneita.

Teknillinen mekaniikka analysoi koneiden, rakenteiden ja laitteiden mekaanista käyttäytymistä analyyttisesti, numeerisesti ja kokeellisesti.

Tuotantotekniikka perehtyy konepajan valmistustekniikkaan, tuotantoautomaatioon, tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun sekä tuotantotalouteen.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *