Vertailu: konetekniikka LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan kolmannessa osassa tutustumme konetekniikan koulutuksiin.

Nykyaikainen konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Konetekniikan diplomi-insinöörit suunnittelevat ja valmistavat erilaisia kulutustavaroita sekä teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita.

Missä yliopistoissa konetekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Konetekniikan opinnot antavat valmiudet erilaisten kestävän kehityksen mukaisten teknisten ratkaisujen tuotekehitykseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntäen. Opiskelija oppii myös ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet sekä ymmärtämään liiketoiminnan lainalaisuuksien, kuten markkinoinnin ja asiakastarpeiden tunnistamisen, merkityksen tuotteiden kehittämisessä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Lisäksi LUTissa alkaa syksyllä 2021 myös englanninkielinen Mechanical Engineering -ohjelma, joka on yleisopinnoiltaan sama, kuin konetekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma.Ohjelmassa perehdytään erilaisten kulutushyödykkeiden nykyaikaisiin suunnittelu- ja valmistusprosesseihin ja opitaan hyödyntämään sekä digitaalisia että virtuaalisia suunnitteluympäristöjä. Ohjelmassa tutustutaan myös metallirakenteiden suunnittelun, robottihitsauksen ja mekatroniikan tutkimuksen terävimpään kärkeen.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Kone- ja rakennustekniikan ohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli kone- ja rakennustekniikka. Opiskelija perehtyy laaja-alaisesti koneiden ja rakennusten teknisten, teknologisten ja teknillistaloudellisten järjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja ylläpidon perusteisiin. Opiskelija tuntee statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perusteet ja näiden aihepiirien väliset yhteydet sekä osaa soveltaa niitä eri aloja integroivalla tavalla.

Tampereen yliopisto

Konetekniikka on yksi teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelma sisältää laajat luonnontieteelliset perusopinnot, jotka painottuvat konetekniikkaan tarjoten perustiedot myös automaatio- ja materiaalitekniikan perusteista. Ohjelmassa opiskellaan innovointimenetelmiä, mekaniikkaa, 3D-mallinnusta, koneenosien toimintaperiaatteita ja niiden mitoitusta sekä tutustutaan erilaisiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin, hydraulisiin järjestelmiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan.

Materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan ja luonnontieteiden rajapinnoille. Ohjelmassa opiskellaan tärkeimpien materiaaliryhmien rakennetta, ominaisuuksia, prosessointia ja käyttöä. Opinnot painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista.

Turun yliopisto

Konetekniikan ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen koneensuunnittelun alalla.

Materiaalitekniikan opinnot sisältävät erilaisten materiaalien – metallien, keraamien, muovien jne – valmistukseen, ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviä malleja ja menetelmiä – unohtamatta ympäristövaikutuksia ja kierrätettävyyttä. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös materiaalien taloudelliset vaikutukset.

Oulun yliopisto

Konetekniikan ohjelma antaa perustiedot konetekniikan ja rakenteiden keskeisistä osa-alueista, joita ovat teknillinen mekaniikka, materiaalitekniikka, valmistustekniikka ja suunnittelu. Opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopussa. Tarjolla on kuusi opintosuuntaa:

Auto- ja työkonetekniikka syventyy raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten työkoneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja konstruktiotekniikkaan.

Koneensuunnittelu syventyy koneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen, tuotehakuun ja paperiteollisuuden koneiden konstruktiotekniikkaan.

Materiaalitekniikka syventyy yleiseen metallioppiin ja metallin tutkimustekniikkaan.

Mekatroniikka ja konediagnostiikka antaa perustiedot myös elektroniikasta ja tietojenkäsittelytekniikasta, joita hyödyntämällä voidaan parantaa uusien koneiden ohjattavuutta koneensuunnittelussa.

Teknillinen mekaniikka analysoi koneiden, rakenteiden ja laitteiden mekaanista käyttäytymistä analyyttisesti, numeerisesti ja kokeellisesti.

Tuotantotekniikka perehtyy konepajan valmistustekniikkaan, tuotantoautomaatioon, tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun sekä tuotantotalouteen.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *