Vertailu: tuotantotalous LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan seitsemännessä osassa tutustumme tuotantotalouden koulutuksiin.

Tuotantojärjestelmät ovat yksi tuotantotalouden keskeisimmistä konsepteista. Tuotantojärjestelmistä puhuttaessa tarkoitetaan tapaa, jolla erilaisten yrityksen tarjoamien tuotteiden tuotanto on organisoitu eli kuinka niitä valmistetaan, kuinka niiden osia hankitaan, kuinka valmiit tuotteet kuljetetaan varastoihin ja lopulta myydään eteenpäin. Nämä järjestelmät ovat nykyaikaisen liiketoiminnan ja yhteiskunnan toimivuuden peruspilari.

Missä yliopistoissa tuotantotaloutta tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu kesällä 2020 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Tuotantotalous antaa laajan kuvan yritysmaailmasta: miten yritykset toimivat keskenään ja miten ne voivat hyödyntää henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti sekä kestävästi. Opinnoissa perehdytään yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opintoihin kuuluu myös tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, kuten markkinoinnin, kustannusjohtamisen ja logistiikan perusteita. Ohjelma antaa valmiudet suunnitella uudenlaista liiketoimintaa ja toimintamahdollisuuksia, uusia tuotteita ja palveluja sekä kehittää organisaatioiden toimintaa. Koulutuksessa painotetaan innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologian ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista.

Aalto-yliopisto

Tuotantotalouden ohjelma antaa monipuoliset taidot ja työkalut, joiden avulla opiskelija ymmärtää yrityselämän mahdollisuuksia ja haasteita, yritysstrategioita, operaatioiden ja ihmisten johtamista, kustannuslaskentaa ja laatua. Opetus painottaa ongelmanratkaisukykyä ja auttaa ymmärtämään sekä kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Tampereen yliopisto

Tuotantotalous antaa valmiudet tunnistaa ja ymmärtää erilaisia yrityksen prosesseja kuten tuotantoon, palveluihin ja asiakkuuksiin liittyviä materiaali- ja tietovirtoja sekä analysoida niiden taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi opinnoissa perehdytään siihen, mistä liiketoiminnan menestystekijät muodostuvat ja miten yritys voi luoda lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen, erityisesti teknologiakeskeisissä yrityksissä.

Oulun yliopisto 

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Koulutusohjelma antaa valmiudet ratkaista organisaatioiden tuotantotaloudellisia ongelmia ja esittää perusteltuja kehitysehdotuksia laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi – kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vaasan yliopisto 

Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: sähkö- ja energiatekniikka, automaatio ja tietotekniikka sekä tuotantotalous. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Tuotantotalouden opinnoissa keskeisiä asioita ovat tuotekehitys, projektinjohtaminen, laadunhallinta, data-analytiikka sekä päätöksentekotaidot. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.

Kauppatieteiden alaan kuuluvassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opintosuunnakseen joko tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden.

Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opiskelija oppii kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *