Vertailu: tuotantotalous LUTissa ja muissa yliopistoissa

Yliopistoja vertailevan sarjan seitsemännessä osassa tutustumme tuotantotalouden koulutuksiin.

Tuotantojärjestelmät ovat yksi tuotantotalouden keskeisimmistä konsepteista. Tuotantojärjestelmistä puhuttaessa tarkoitetaan tapaa, jolla erilaisten yrityksen tarjoamien tuotteiden tuotanto on organisoitu eli kuinka niitä valmistetaan, kuinka niiden osia hankitaan, kuinka valmiit tuotteet kuljetetaan varastoihin ja lopulta myydään eteenpäin. Nämä järjestelmät ovat nykyaikaisen liiketoiminnan ja yhteiskunnan toimivuuden peruspilari.

Missä yliopistoissa tuotantotaloutta tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu syksyllä 2021 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Tuotantotalous antaa laajan kuvan yritysmaailmasta: miten yritykset toimivat keskenään ja miten ne voivat hyödyntää henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti sekä kestävästi. Opinnoissa perehdytään yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opintoihin kuuluu myös tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, kuten markkinoinnin, kustannusjohtamisen ja logistiikan perusteita. Lisäksi ohjelma antaa valmiudet kehittää ja tehostaa yritysten prosesseja sekä toimintoja, suunnitella uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluja. Koulutuksessa painotetaan innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologian ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista.

Englanninkielinen Industrial Engineering and Management -ohjelma kouluttaa osaajia, jotka pystyvät yhdistämään teknisiä ongelmanratkaisutaitoja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ohjelma hyödyntää osaamisen ja hyväksi havaitut kurssisisällöt laadukkaasta suomenkielisestä tuotantotalouden koulutusohjelmasta. Opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Aalto-yliopisto

Tuotantotalouden ohjelma antaa monipuoliset taidot ja työkalut, joiden avulla opiskelija ymmärtää yrityselämän mahdollisuuksia ja haasteita, yritysstrategioita, operaatioiden ja ihmisten johtamista, kustannuslaskentaa ja laatua. Opetus painottaa ongelmanratkaisukykyä ja auttaa ymmärtämään sekä kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Tampereen yliopisto

Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa ja ymmärtää erilaisia yrityksen prosesseja kuten tuotantoon, palveluihin ja asiakkuuksiin liittyviä materiaali- ja tietovirtoja sekä analysoida niiden taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi opinnoissa perehdytään siihen, mistä liiketoiminnan menestystekijät muodostuvat ja miten yritys voi luoda lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen, erityisesti teknologiakeskeisissä yrityksissä.

Oulun yliopisto 

Tuotantotaloudessa yhdistyvät teknistieteellinen osaaminen, liiketaloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Koulutusohjelma antaa valmiudet ratkaista organisaatioiden tuotantotaloudellisia haasteita sekä esittää perusteltuja kehitysehdotuksia ja kestäviä ratkaisuja tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaasan yliopisto 

Tuotantotalous on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman kolmesta opintosuunnasta. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Tuotantotalouden opinnot keskittyvät energia-alan liiketoiminnassa ja sen johtamisessa keskeisiin osaamisalueisiin, kuten kestävään kehitykseen, tuote- ja palvelukehitykseen, energia-alan yrittäjyyteen, tuotantotoimintaan sekä tilastotieteeseen perustuvaan päätöksentekoon.

Kauppatieteiden alaan kuuluvassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opintosuunnakseen joko tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden.

Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opiskelija oppii yrityksen tuotannon prosessien tehostamista, teollisen tuotannon kehittämistä kestävämmäksi ja yrityksen tuotekehityksen johtamista.

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *