Voiko koulutusohjelmaa vaihtaa kesken opintojen?

Voi. LUT-yliopistossa koulutusohjelmaa voi vaihtaa parissakin kohtaa opintojen aikana. Vaihtaminen on mahdollista kaikkien eri tekniikan alojen kesken sekä siirtohaun kautta myös tekniikasta kauppatieteisiin tai toisin päin.

”Kun opiskelija tekee työnsä tavanomaisen ahkerasti, on suuntautumista mahdollisuus vaihtaa. Se edellyttää tietyn määrää opintopisteitä suoritettuna kohtuullisella keskiarvolla sekä opintojen edistymistä tavoiteajassa”, LUTin hakupalveluista kerrotaan.

Kaksi opiskelijaa istuu ja juttelee

Koulutusohjelman vaihto on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa – hakuaika on toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Koulutusohjelman vaihtamiseen liittyy tiettyjä kriteerejä.

”Ensisijaisesti suositellaan, että opiskelija suorittaa loppuun sen kandidaatin tutkinnon, johon hänet on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista vasta sitten, kun opiskelija aloittaa maisteriopinnot.”

Vaihtaminen kesken tekniikan kandidaatin opintoja

Tekniikan aloilla vaihtaminen koulutusohjelmasta toiseen kesken kandidaatin opintojen edellyttää, että opiskelija on suorittanut 55 opintopistettä / lukuvuosi ja kaikkien aineiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.

Lisäksi ensimmäisen opintovuoden jälkeen hakevalta opiskelijalta edellytetään vähintään 20 opintopistettä vastaanottavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja.

Eli mikäli opiskelija haluaa vaihtaa esimerkiksi energiatekniikan ohjelmasta tietotekniikkaan, hänellä tulee olla suoritettuna 20 opintopistettä tietotekniikan koulutusohjelmaan sopivia opintoja.

Tietokone sohvalla

Hakemus koulutusohjelman vaihtamisesta toimitetaan LUTin hakupalveluihin. Hakemuksen yhteyteen on liitettävä motivaatiokirje, joka pisteytetään asteikolla 0–5. Hakuaika on vuosittain toukokuussa ja kestää noin kahden viikon ajan.

”Kyselyjä koulutusohjelman vaihtomahdollisuudesta tulee pitkin vuotta ja suosituimpia ohjelmia, joihin vaihdetaan, ovat tuotantotalous ja tietotekniikka. Hakemuksia tulee vuosittain kymmenkunta. Toinen mahdollisuus päästä mieluisampaan koulutusohjelmaan on osallistua uudelleen yhteishakuun”, kertoo hakupalvelut.

Vaihtaminen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen

Kun opiskelija hakee koulutusohjelman vaihtoa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen, kriteerit vaihtelevat hieman eri tekniikan koulutusohjelmissa.

Kaikille koulutusohjelmille yhteinen vaatimus on, että opiskelijan kaikkien aineiden painotetun keskiarvon on vähintään 3,0 tekniikan kandidaatin tutkintotodistuksessa ja opintoaikaa on jäljellä riittävästi diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi opiskelijan aiempien opintojen on täytettävä vastaanottavan koulutusohjelman erityisvaatimukset opintojen sisällön osalta.

Koulutusohjelman vaihtamiseen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole erillistä hakuaikaa vaan haku on jatkuva.

Nainen pitelee tohtorin hattua veden äärellä

Hakeminen valtakunnallisessa yliopistojen siirtohaussa

Siirtohaku on tarkoitettu koulutusalan (kuten tekniikka / kauppatieteet) tai yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Jotta voi hakea siirtohaussa tekniikasta kauppatieteille tai toisin päin, opiskelijalla tulee olla edellisen lukuvuoden opintoja suoritettuna 55 opintopistettä keskiarvolla 3,0.

Lisäksi hakijalla on oltava kuluvalta lukuvuodelta yhteensä vähintään 50 opintopistettä vastaanottavan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Hakuaika on toukokuussa ja kestää noin kahden viikon ajan. Opiskeluoikeus uudessa ohjelmassa astuu voimaan 1.8. ja samalla opiskeluoikeus aiemmassa ohjelmassa lakkaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *