Yliopistoon hakevan useimmin kysytyt kysymykset

LUTin hakupalvelut vastaa hakemiseen, valinnan tuloksiin, varasijoihin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin.

Pyysimme hakupalveluita listaamaan tekniikkaan ja kauppatieteisiin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä, ja alle olemme koonneet kysymykset vastauksineen.

Voiko valintakoepaikat valita?

Tekniikka ja kauppatieteet: Valintakoepaikkakunnan voi valita vapaasti hakulomakkeella tarjotuista koepaikkakunnista. Valintakokeen suorittamispaikka ei ole sidoksissa tekniikan alan DIA*-yhteisvalinnan tai kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ensisijaiseen hakukohteeseen, eli hakija voi suorittaa kokeen lähimmällä paikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat. Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama. Valintakoepaikkaa kysytään hakulomakkeella.

*Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta.

Yhteisvalinta on yliopistojen välinen, tietyn alan valintamenettely, joka on osa yhteishakua. Yhteisvalinta tarkoittaa, että useampi yliopisto on yhdessä sopinut tietyistä hakemiseen liittyvistä säännöistä, kuten valintaperusteista, alan yhteisestä valintakokeesta, millä paikkakunnilla valintakokeen voi suorittaa jne.

Mitä tarkoittaa yhden paikan säännös?

Tekniikka ja kauppatieteet: Yhden korkeakoulupaikan sääntö = voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Milloin saan tietää, pitääkö minun osallistua valintakokeisiin?

Tekniikka ja kauppatieteet: Tekniikan todistusvalinnan tulokset ovat selvillä viimeistään 27.5.2022 ja kauppatieteiden viimeistään 30.5.2022. Hyväksymistieto näkyy Oma Opintopolku -palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Todistusvalinnalla (= valinta ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella) hyväksytyn hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, ellei halua pyrkiä hakulomakkeella prioriteetiltaan korkeammalle asettamaansa hakukohteeseen valintakokeen kautta. Kaikkien muiden hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Tuleeko valintakokeisiin kutsu?

Tekniikka ja kauppatieteet: Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Tekniikan todistusvalinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 27.5.2022 ja kauppatieteiden viimeistään 30.5.2022. Tekniikan alojen DI-valintakoe järjestetään 31.5.2022 klo 10.00–14.00 ja kauppatieteiden valintakoe 7.6.2022 klo 12.00–15.00, joten kaikkien hakijoiden on hyvä valmistautua kokeeseen.

Voiko valintakokeen tehdä ulkomailla?

Tekniikka: Ei voi. Valintakokeen voi tehdä ainoastaan Suomessa. DI-valintakokeen kysymykset voi saada suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakijalta kysytään kevään 2022 toisen yhteishaun hakulomakkeella, millä kielellä hän haluaa koekysymykset.

Kauppatieteet: Ei voi. Valintakokeen voi tehdä ainoastaan Suomessa ja valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on kyseessä olevan yliopiston opetus- ja tutkimuskieli. LUTissa koe tehdään suomeksi. Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Hanken Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa, muissa yliopistoissa suomeksi.

Onko valintakokeessa esseekysymyksiä?

Tekniikka: Ei ole. Tekniikan alan DI-valintakoe sisältää laskutehtäviä matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisua mittaavan osion. Muutaman edellisen vuoden valintakoetehtäviä malliratkaisuineen löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuiltaValintakokeen rakenne uudistui vuonna 2019.

Kauppatieteet: Ei ole. Valintakokeessa on ainoastaan monivalintakysymyksiä tai oikein/väärin-väittämiä. Valintakokeet perustuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin yhteiskuntaopista, historiasta ja matematiikasta. Edellisten vuosien valintakoetehtäviä malliratkaisuineen löytyy osoitteesta http://www.kauppatieteet.fi/valintakokeita-ja-tilastoja-edellisilta-vuosilta/, mutta huomioithan, että keväästä 2018 alkaen valintakoe on perustunut lukion oppimääriin, aiempien vuosien kysymykset ovat perustuneet pääsykoekirjallisuuteen.

Mitä aineita kannattaa ylioppilaskirjoituksissa suorittaa?

Tekniikka: Suositeltavaa on kirjoittaa pitkä matematiikka, fysiikka ja/tai kemia sekä äidinkieli mahdollisimman hyvin arvosanoin. Ainoastaan näiden aineiden arvosanat huomioidaan, kun lasketaan hakijan alkupisteitä ylioppilastodistuksesta. Todistusvalinnan pistetaulukko löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta. On myös hyvä muistaa, että tekniikan valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin.

Kauppatieteet: Äidinkieli ja matematiikka, joko pitkä tai lyhyt, huomioidaan kaikilta, kun lasketaan alkupisteitä ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Lisäksi huomioidaan A-kieli ja kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Lisätietoja pisteytyksestä löytyy kauppatieteet.fi-sivustolta.

Miten voin olla varma, että hakemukseni on mennyt perille?

Tekniikka ja kauppatieteet: Kun olet täyttänyt hakemuksen Opintopolku.fi-palvelussa, sinulle tulee sähköpostiin vahvistusviesti, että hakemus on teknisesti onnistunut. Samassa vahvistusviestissä on myös tieto siitä, mihin on hakenut.

Voiko hakukohteiden järjestystä muuttaa?

Tekniikka ja kauppatieteet: Hakukohteiden järjestystä voi muuttaa hakuaikana Oma opintopolku -palvelun kautta. Kun hakuaika loppuu, järjestystä ei voi muuttaa.

Löytyykö jostain aiempien vuosien pisterajoja?

Tekniikka: Löytyy, osoitteesta dia.fi. Valintakoe uudistui keväällä 2019, joten aiempien vuosien pisterajoja ei ole saatavilla.
Kauppatieteet: Löytyy, osoitteesta kauppatieteet.fi.

En ole ylioppilas, vaan hakisin ammatillisen perustutkinnon perusteella. Millaiset mahdollisuudet minulla on päästä opiskelijaksi yhteisvalinnan kautta?

Tekniikka: Mikäli haet muulla kuin ylioppilastutkinnolla, voit tulla valituksi koepistevalinnassa eli pelkkien valintakoepisteiden perusteella. LUTissa tekniikan aloilla pelkkien valintakoepisteiden perusteella täytetään 20 % opiskelupaikoista. Lisätietoja koepistevalinnasta löytyy LUTin nettisivuilta.

Kauppatieteet: Mikäli haet muulla kuin ylioppilastutkinnolla, voit tulla valituksi koepistevalinnassa eli pelkkien valintakoepisteiden perusteella. LUTissa kauppatieteellisen alan aloituspaikoista 40 % täytetään valintakoepistein. Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Lisätietoa koepistevalinnasta löytyy LUTin nettisivuilta.

Onko LUTissa syksyn hakua?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTin kandidaattiohjelmiin voi hakea vain kevään yhteishauissa: englanninkielisiin ohjelmiin korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa ja suomenkielisiin ohjelmiin kevään toisessa yhteishaussa maaliskuussa. LUTissa ei siis ole syksyn hakua.

Hyväksytäänkö minut opiskelijaksi LUTiin ilman valintakokeita, koska minulla on pitkästä matematiikasta ylioppilasarvosana M (magna cum laude approbatur)?

Tekniikka: Todistusvalinnassa ylioppilastodistuksesta huomioidaan kolme eri ainetta alkupistetaulukon mukaisesti. Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen näiden pisteiden perusteella. Katso todistusvalinnan pisteytystaulukko osoitteesta dia.fi.

Kauppatieteet: Sinulla tulee olla pitkä tai lyhyt matematiikka kirjoitettuna hyväksytysti ollaksesi mukana todistusvalinnassa. Todistusvalinnan maksimipisteraja on 154 pistettä ja minimi 77 pistettä. Tämä tarkoittaa, että hakijalla tulee olla vähintään 77 pistettä tai enemmän, ja lisäksi hänen tulee olla ensikertalainen hakija, että voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella.

Olenko mukana ylioppilasarvosanojen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilla tekniikan / kauppatieteiden hakutoiveillani?

Tekniikka: Voit päästä suoraan todistuksella sisään millä tahansa sijalla DIA-yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseesi. Lue lisää: Ylioppilastodistuksella suoraan yliopistoon ja 4 muuta faktaa hakemisesta

Kauppatieteet: Voit tulla valituksi alkupistein millä tahansa sijalla kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseen, mutta sinun tulee olla ensikertalainen hakija.

Paljonko opiskelijoita hyväksytään vuonna 2022?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTissa on kevään 2022 toisessa yhteishaussa on tarjolla yhteensä 640 aloituspaikkaa, jotka jakaantuvat seuraavasti: kauppatieteet 160 aloituspaikkaa ja tekniikan koulutusohjelmat yhteensä 480 aloituspaikkaa.

Korkeakoulujen kevään 2022 toinen yhteishaku 16.–30.3.2022 klo 15.00:

Kauppatieteet 160

Tuotantotalous 93
Tietotekniikka 82
Energiatekniikka 73
Konetekniikka 61
Sähkötekniikka 61
Ympäristötekniikka 41
Kemiantekniikka 41
Laskennallinen tekniikka 28

Paljonko LUTissa on kiintiö ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTissa ensikertalaiskiintiö on tekniikan ja kauppatieteiden koulutusohjelmissa vähintään 70 prosenttia.

Lue lisää: Ylioppilastodistuksella suoraan yliopistoon ja 4 muuta faktaa hakemisesta

En tullut hyväksytyksi, mutta voinko saada vielä peruutuspaikan?

Tekniikka ja kauppatieteet: Varasijalla olevia hakijoita hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Eli esimerkiksi jos joku opiskelupaikan saanut jättää opiskelupaikan vastaanottamatta, hänen tilalleen nousee seuraava varasijalla oleva hakija.

Kullakin hakijalla on 7 vuorokautta aikaa ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan. Eli jos olet varasijalla ja sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa esim. 18.7., on sinulla aikaa ottaa paikka vastaan 25.7. asti. Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 2.8.2022 tai heti, kun kaikki paikat on täytetty.

Onko pakko tulla luennoille? Mitä, jos ei pääse?

Tekniikka ja kauppatieteet: Yliopistossa ei ole varsinaista läsnäolopakkoa, mutta luennoille osallistuminen on suositeltavaa opintojen edistymisen vuoksi. Opintojen suorittaminen tavoiteajassa, joka on noin 5 vuotta, onnistuu suorittamalla 60 opintopistettä per lukuvuosi. Yksi opintopiste vastaa 26 tunnin työmäärää. Osallistuminen luennoille on viisasta, sillä asioiden omaksuminen itse opiskelemalla lisää helposti työmäärää.

Voinko hakea, vaikka minulla on opiskelupaikka jo toisessa yliopistossa?

Tekniikka ja kauppatieteet: Voit hakea. Sinulla voi olla yhtä aikaa useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Eli jos olet ottanut vastaan paikan, jossa koulutus on alkanut syyslukukaudella 2021, voit hakea koulutukseen, jossa koulutus alkaa kevätlukukaudella 2022.

Lisäksi LUTissa on yliopiston omia opiskelijoita koskeva sääntö: opiskelijalla voi olla samanaikaisesti yksi tekniikan ja yksi kauppatieteiden opiskelupaikka siten, että koulutukset alkavat eri lukukautena. Molemmista voi saada tutkinnon.

Voinko suorittaa kandidaatin opintoni LUTin Lahden kampuksella?

Tekniikka ja kauppatieteet: Suurin osa kandidaatti- sekä maisteriohjelmista järjestetään Lappeenrannassa. Lahden kampuksella on tarjolla kolme englanninkielistä kandidaattiohjelmaa sekä kahdeksan maisteriohjelmaa.

Mitä pitää ottaa valintakokeeseen mukaan?

Tekniikka: Henkilötodistus (kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti), kynä, kumi, tavallinen viivoitin, geokolmio/kolmioviivain sekä sallittu laskin. Sallitut laskimet on listattu osoitteessa dia.fi. Tarkemmat hakijan ohjeet löydät LUTin verkkosivulta lähempänä valintakoepäivää.

Kauppatieteet: Muste-/kuulakärkikynä sekä henkilötodistus (kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti). Laskimet ja paperit tulevat talon puolesta.

4 Comments

 1. Voinko päästä papereilla sisään tuotantotalouteen, jos minulla on lääketiede ensimmäisenä hakukohteena ja tuotantotalous toisena?

  • Voit päästä, sillä tuotantotalous on tällöin sinulla DIA-yhteisvalinnassa ensimmäisenä hakukohteena.

 2. Voiko maisteriohjelmaan hakea ’vanhalla’, ennen AMK:ta suoritetulla insinöörin tutkinnolla? Vaikuttaako se sisäänpääsyyn, että on paljon alan työkokemusta, myös ulkomailta?

  • Terve Anne, kiitos kysymyksestä!

   Meillä on muutamia DI-maisteriohjelmia, joihin on voinut hakea myös vanhalla opistoinsinöörin tutkinnolla. Osassa DI-ohjelmia annetaan pisteitä työkokemuksesta, mutta ei kaikissa.

   Valintaperusteet vaihtelevat siis ohjelmittain, joten yhtä yleispätevää vastausta ei ole kumpaankaan kysymykseen.

   Vuoden 2019 DI-ohjelmien valintaperusteet vahvistetaan yliopistossamme siten, että saamme ne verkkosivuillemme syys-lokakuussa. Hakuaika sijoittuu vuodenvaihteeseen (joulu-tammikuu).

   Maisteriohjelmat löytyvät osoitteesta: http://lut.fi/maisteri.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *