Yliopistoon hakevan useimmin kysytyt kysymykset

LUTin hakupalvelut vastaa hakemiseen, valinnan tuloksiin, varasijoihin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin.

Pyysimme hakutoimistoa listaamaan tekniikkaan ja kauppatieteisiin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä, ja alle olemme koonneet kysymykset vastauksineen.

Voiko valintakoepaikat/pääsykoepaikat valita?

Tekniikka ja kauppatieteet: Valintakoepaikkakunnan voi valita vapaasti. Valintakokeen eli pääsykokeen suorittamispaikka ei ole sidoksissa tekniikan alan DIA*-yhteisvalinnan tai kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ensisijaiseen hakukohteeseen eli hakija voi suorittaa kokeen lähimmällä paikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat. Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama. Valintakoepaikkaa kysytään hakulomakkeella.

*Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta.

Yhteisvalinta on yliopistojen välinen, tietyn alan valintamenettely, joka on osa yhteishakua. Yhteisvalinta tarkoittaa, että useampi yliopisto on yhdessä sopinut tietyistä hakemiseen liittyvistä säännöistä, kuten valintaperusteista, alan yhteisestä valintakokeesta, millä paikkakunnilla valintakokeen voi suorittaa jne.

Mitä pitää ottaa valintakokeeseen/pääsykokeeseen mukaan?

Tekniikka: Henkilötodistus (kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti), kynä, kumi, viivain, harppi ja astelevy sekä sallittu laskin. Sallitut laskimet on listattu osoitteessa dia.fi. Mukaan saa ottaa myös läpinäkyvän juomapullon. Mukaan EI saa ottaa omia papereita, MAOL-taulukkokirjaa, graafista laskinta eikä penaalia (kirjoitusvälineet kuljetettava läpinäkyvässä pussissa).

Kauppatieteet: Muste-/kuulakärkikynä sekä henkilötodistus (kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti). Laskimet ja paperit tulevat talon puolesta. Lisäksi saa ottaa läpinäkyvän juomapullon.  Mukaan EI saa ottaa omia papereita, viivoittimia, penaalia tai muuta ylimääräistä.

Mitä tarkoittaa yhden paikan säännös?

Tekniikka ja kauppatieteet: Yhden korkeakoulupaikan sääntö = voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Milloin saan tietää, pitääkö minun osallistua valintakokeisiin?

Tekniikka ja kauppatieteet: Todistusvalinnan (=valinta ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella) tulokset ovat tiedossa viimeistään 31.5.2021. Tieto valinnasta tulee sähköpostitse. Todistusvalinnalla hyväksytyn hakijan ei tarvitse osallistua pääsykokeeseen. Kaikkien muiden hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Tuleeko valintakokeisiin kutsu?

Tekniikka ja kauppatieteet: Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi alkupistein eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa sijoittuneille hakijoille ilmoitetaan tuloksista viimeistään toukokuun lopulla. Tekniikan alojen valintakoe järjestetään 1.6.2021 klo 10.00–14.00 ja kauppatieteiden valintakokeet 8.6.2021 klo 12.00–15.00, joten kaikkien hakijoiden on hyvä valmistautua kokeeseen.

Voiko valintakokeen tehdä ulkomailla?

Tekniikka: Ei voi. Valintakokeen voi tehdä ainoastaan Suomessa, joko suomeksi tai ruotsiksi. Jokaisen koepaikkakunnan koetilaisuudessa jaetaan kaikille sekä suomen- että ruotsinkieliset tehtävämonisteet.

Kauppatieteet: Ei voi. Valintakokeen voi tehdä ainoastaan Suomessa ja valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli. LUTissa koe tehdään suomeksi. Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Hanken Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa.

Onko valintakokeessa esseekysymyksiä?

Tekniikka: Ei ole. Tekniikan alan valintakoe sisältää laskutehtäviä matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta sekä tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisua mittaavan osion. Edellisten vuosien valintakoetehtäviä malliratkaisuineen löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta , mutta huomaathan, että vuoden 2018 ja sitä aiemmat valintakokeet ovat vanhan rakenteen mukaisia. Valintakokeen rakenne uudistui vuonna 2019.

Kauppatieteet: Ei ole. Valintakokeessa on ainoastaan monivalintakysymyksiä tai oikein/väärin -väittämiä. Valintakokeet perustuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin yhteiskuntaopista, historiasta ja matematiikasta. Edellisten vuosien valintakoetehtäviä malliratkaisuineen löytyy osoitteesta http://www.kauppatieteet.fi/valintakokeita-ja-tilastoja-edellisilta-vuosilta/, mutta huomioithan, että vain kevään 2018 valintakoe on perustunut lukion oppimääriin, aiempien vuosien kysymykset ovat perustuneet pääsykoekirjallisuuteen.

Mitä aineita kannattaa ylioppilaskirjoituksissa suorittaa?

Tekniikka: Suositeltavaa on kirjoittaa pitkä matematiikka, fysiikka ja/tai kemia sekä äidinkieli mahdollisimman hyvin arvosanoin. Ainoastaan näiden aineiden arvosanat huomioidaan, kun lasketaan hakijan alkupisteitä ylioppilastodistuksesta. On myös hyvä muistaa, että tekniikan valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin.

Kauppatieteet: Äidinkieli ja matematiikka, joko pitkä tai lyhyt, huomioidaan kaikilta, kun lasketaan alkupisteitä ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Lisäksi huomioidaan A-kieli ja kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Lisätietoja pisteytyksestä löytyy kauppatieteet.fi –sivustolta.

Miten voin olla varma, että hakemukseni on mennyt perille?

Tekniikka ja kauppatieteet: Kun olet täyttänyt hakemuksen Opintopolku.fi -palvelussa, sinulle tulee sähköpostiin vahvistusviesti, että hakemus on teknisesti onnistunut. Samassa vahvistusviestissä on myös tieto siitä, mihin on hakenut.

Voiko hakukohteiden järjestystä muuttaa?

Tekniikka ja kauppatieteet: Hakukohteiden järjestystä voi muuttaa hakuaikana Oma opintopolku –palvelun kautta. Kun hakuaika loppuu, järjestystä ei voi muuttaa.

Mitä tarkoittaa ensisijaisuuspisteet?

Tekniikka ja kauppatieteet: Tekniikan alan DIA-yhteisvalinnassa ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ei ole käytössä ensisijaisuuspisteitä. Lue lisää: Ylioppilastodistuksella suoraan yliopistoon ja 4 muuta faktaa hakemisesta

Löytyykö jostain aiempien vuosien pisterajoja?

Tekniikka: Löytyy, osoitteesta dia.fi . Valintakoe uudistui keväällä 2019, joten aiempien vuosien pisterajoja ei ole saatavilla.

Kauppatieteet: Löytyy, osoitteesta kauppatieteet.fi

En ole ylioppilas, vaan hakisin ammatillisen perustutkinnon perusteella. Millaiset mahdollisuudet minulla on päästä opiskelijaksi yhteisvalinnan kautta?

Tekniikka: Mikäli haet muulla kuin ylioppilastutkinnolla, voit tulla valituksi koepistevalinnassa eli pelkkien valintakoepisteiden perusteella. LUTissa tekniikan aloilla pelkkien valintakoepisteiden perusteella täytetään 30 % opiskelupaikoista.

Lisätietoja koepistevalinnasta löytyy LUTin nettisivuilta.

Kauppatieteet: Mikäli haet muulla kuin ylioppilastutkinnolla, voit tulla valituksi koepistevalinnassa eli pelkkien valintakoepisteiden perusteella. LUTissa kauppatieteellisen alan aloituspaikoista 40 % täytetään valintakoepistein. Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Voidaksesi tulla hyväksytyksi koepistein, on valintakokeesta saatava pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Lisätietoa koepistevalinnasta löytyy LUTin nettisivuilta.

Onko LUTissa syksyn hakua?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTin kandidaattiohjelmiin voi hakea vain kevään yhteishauissa: englanninkielisiin ohjelmiin korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.1.–20.1.2021 ja suomenkielisiin ohjelmiin kevään toisessa yhteishaussa 17.–31.3.2021. LUTissa ei siis ole syksyn hakua eikä myöskään lisähakua.

Hyväksytäänkö minut opiskelijaksi LUTiin ilman valintakokeita, koska minulla on pitkästä matematiikasta ylioppilasarvosana M (magna cum laude approbatur)?

Tekniikka: Todistusvalinnassa ylioppilastodistuksesta huomioidaan kolme eri ainetta alkupistetaulukon mukaisesti. Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen näiden pisteiden perusteella. Katso alkupistetaulukko osoitteesta dia.fi.

Kauppatieteet: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa todistusvalinnan maksimipisteraja on 154 pistettä ja minimi 77 pistettä. Tämä tarkoittaa, että hakijalla tulee olla vähintään 77 pistettä tai enemmän ja lisäksi hänen tulee olla ensikertalainen hakija, että voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella.

Olenko mukana ylioppilasarvosanojen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilla tekniikan / kauppatieteiden hakutoiveillani?

Tekniikka: Voit päästä suoraan todistuksella sisään millä tahansa sijalla DIA-yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseesi. Lue lisää: Ylioppilastodistuksella suoraan yliopistoon ja 4 muuta faktaa hakemisesta

Kauppatieteet: Voit tulla valituksi alkupistein millä tahansa sijalla kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseen, mutta sinun tulee olla ensikertalainen hakija.

Paljonko opiskelijoita hyväksytään vuonna 2021?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTissa on vuonna 2021 tarjolla yhteensä 735 aloituspaikkaa, joista 155 paikkaa jaetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa ja loput 580 kevään toisessa yhteishaussa.

Korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku 7.1.–20.1.2021 klo 15.00:

Electrical Engineering: 25
Energy Technology: 25
Mechanical Engineering: 25
Software and Systems Engineering: 40
Technology and Engineering Science: 40

Lue lisää: Kevään ensimmäinen ja toinen korkeakoulujen yhteishaku – miten hakea?

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku 17.–31.3.2021 klo 15.00:

Kauppatieteet: 140
Energiatekniikka: 70
Konetekniikka: 60
Sähkötekniikka: 65
Ympäristötekniikka: 45
Kemiantekniikka: 40
Laskennallinen tekniikka: 25
Tuotantotalous: 70
Tietotekniikka: 65

Paljonko LUTissa on kiintiö ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville?

Tekniikka ja kauppatieteet: LUTissa ensikertalaiskiintiö on tekniikan ja kauppatieteiden koulutusohjelmissa vähintään 70 prosenttia.

Lue lisää: Ylioppilastodistuksella suoraan yliopistoon ja 4 muuta faktaa hakemisesta

En tullut hyväksytyksi, mutta voinko saada vielä peruutuspaikan?

Tekniikka ja kauppatieteet: Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää ei ole erikseen rajattu. Varasijalla olevia hakijoita hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Eli esimerkiksi jos joku opiskelupaikan saanut jättää opiskelupaikan vastaanottamatta, hänen tilalleen nousee seuraava varasijalla oleva hakija.

Yhteishaussa (ensimmäisessä tai toisessa) hyväksytyksi tulleiden hakijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00. Tämän jälkeen täyttämättä jääneitä paikkoja tarjotaan järjestyksessä varasijoilla oleville hakijoille. Kullakin hakijalla on 7 vuorokautta aikaa ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan. Eli jos olet varasijalla ja sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa esim. 18.7., on sinulla aikaa ottaa paikka vastaan 25.7. asti. Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 2.8.2021 tai heti, kun kaikki paikat on täytetty.

Onko pakko tulla luennoille? Mitä, jos ei pääse?

Tekniikka ja kauppatieteet: Yliopistossa ei ole varsinaista läsnäolopakkoa, mutta luennoille osallistuminen on suositeltavaa opintojen edistymisen vuoksi. Opintojen suorittaminen tavoiteajassa, joka on noin 5 vuotta, onnistuu suorittamalla 60 opintopistettä per lukuvuosi. Yksi opintopiste vastaa 26 tunnin työmäärää. Osallistuminen luennoille on viisasta, sillä asioiden omaksuminen itse opiskelemalla lisää helposti työmäärää.

Voinko hakea, vaikka minulla on opiskelupaikka jo toisessa yliopistossa?

Tekniikka ja kauppatieteet: Voit hakea. Sinulla voi olla yhtä aikaa useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Eli jos olet ottanut vastaan paikan, jossa koulutus on alkanut syyslukukaudella 2020, voit hakea koulutukseen, jossa koulutus alkaa kevätlukukaudella 2021.

Lisäksi LUTissa on yliopiston omia opiskelijoita koskeva sääntö: opiskelijalla voi olla samanaikaisesti yksi tekniikan ja yksi kauppatieteiden opiskelupaikka siten, että koulutukset alkavat eri lukukautena. Molemmista voi saada tutkinnon.

Voinko suorittaa kandidaatin opintoni LUTin Lahden kampuksella?

Tekniikka ja kauppatieteet: Suurin osa kandidaatti- sekä maisteriohjelmista järjestetään Lappeenrannassa. Lahden kampuksella on tarjolla kaksi englanninkielistä kandidaattiohjelmaa sekä kahdeksan maisteriohjelmaa.

4 Comments

 1. Voinko päästä papereilla sisään tuotantotalouteen, jos minulla on lääketiede ensimmäisenä hakukohteena ja tuotantotalous toisena?

  • Voit päästä, sillä tuotantotalous on tällöin sinulla DIA-yhteisvalinnassa ensimmäisenä hakukohteena.

 2. Voiko maisteriohjelmaan hakea ’vanhalla’, ennen AMK:ta suoritetulla insinöörin tutkinnolla? Vaikuttaako se sisäänpääsyyn, että on paljon alan työkokemusta, myös ulkomailta?

  • Terve Anne, kiitos kysymyksestä!

   Meillä on muutamia DI-maisteriohjelmia, joihin on voinut hakea myös vanhalla opistoinsinöörin tutkinnolla. Osassa DI-ohjelmia annetaan pisteitä työkokemuksesta, mutta ei kaikissa.

   Valintaperusteet vaihtelevat siis ohjelmittain, joten yhtä yleispätevää vastausta ei ole kumpaankaan kysymykseen.

   Vuoden 2019 DI-ohjelmien valintaperusteet vahvistetaan yliopistossamme siten, että saamme ne verkkosivuillemme syys-lokakuussa. Hakuaika sijoittuu vuodenvaihteeseen (joulu-tammikuu).

   Maisteriohjelmat löytyvät osoitteesta: http://lut.fi/maisteri.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *