Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä – Ilmastonmuutos

Ympäristötekniikan avulla ratkotaan, miten voidaan muuttaa yhteiskunnan vallitsevia tuotanto- ja kulutustapoja kestävämpään suuntaan. Alan opinnoissa pääsee myös tutkimaan omia kulutustottumuksia ja niiden vaikutuksia ympäristöön.

Kolmannen vuoden ympäristötekniikan opiskelija Vilma kertoo kurssista, jossa lasketaan itse oma hiilijalanjälki.

Haasteena ilmastonmuutos

Toisena opiskeluvuotenani kävin Ilmastonmuutos-kurssin, jossa tutustutaan tarkemmin ilmastonmuutokseen; sen syihin sekä seurauksiin. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka opiskelevat ympäristötekniikkaa pää- tai sivuaineenaan.

Kurssi koostui luennoista, itsenäisistä tehtävistä, oppimispäiväkirjasta ja kaverin kanssa tehdystä harjoitustyöstä. Luennoilla käytiin esimerkiksi läpi ilmastonmuutoksen fysikaalisia seurauksia ja ilmastoskenaarioita.

Nämä luennot olivat interaktiivisia eli opiskelijat keskustelivat luennoitsijoiden kanssa. Luentojen tueksi kurssilla oli käytössä verkkomateriaalia, jossa oli paljon tietoa ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä sen hillinnästä.

Itsenäiset tehtävät liittyivät luennoilla käytyihin asioihin ja kurssin verkkomateriaaleihin. Kertauksena vielä kirjoitettiin oppimispäiväkirja, jossa sai itse vapaasti pohtia ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

Kurssilla ei siis ollut tenttiä, vaan opitut asiat esitettiin kirjallisesti oppimispäiväkirjassa. Tällä kurssilla ei ollutkaan tarkoitus opetella kaikkea ulkoa, vaan tutustua laajemmin ilmastonmuutokseen ja hyödyntää osaamista sitten myöhemmissä opinnoissa.

Oma hiilijalanjälki

Mielenkiintoisin osa kurssista oli harjoitustyön tekeminen, jossa opittiin laskemaan hiilijalanjälkilaskuja. Työ tehtiin parin kanssa ja tarkoituksena oli laskea henkilökohtainen hiilijalanjälki vuoden ajalta. Laskuissa huomioitiin oman asumisen, liikkumisen, jätteiden ja ravinnon aiheuttamat päästöt.

Hiilijalanjälkilaskut laskettiin alusta loppuun ihan itse, eikä valmiita laskureita käytetty laskennassa. Lopuksi omaa hiilijalanjälkeä verrattiin parin tuloksiin ja pohdittiin, miten omia kulutustottumuksia voisi muuttaa, jotta hiilijalanjälki pienenisi.

Tämä kurssi on ollut yksi suosikeistani koko opintojeni aikana. Kurssilla pääsi hyödyntämään opittuja asioita ihan konkreettisesti laskennan avulla. Lisäksi tehtävät liittyivät omaan elämään, joten oli kiinnostavaa vertailla tuloksia kavereiden kanssa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *