Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä: Projektityöskentely 1 -kurssi

Projektityöskentely 1 -kurssi kuuluu ympäristötekniikan kandidaatintutkinnon pakollisiin opintojaksoihin. Se suoritetaan yleensä opintojen toisen vuoden aikana.

Ympäristötekniikkaa opiskelevan Venlan mukaan kurssi antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia työmahdollisuuksia ympäristötekniikan opiskelu voi tarjota. Seuraavaksi hän kertoo, mitä kurssi pitää sisällään.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Ympäristötekniikka
  • Suoritusvuosi: 2. vuosi
  • Kurssin kesto: periodit 2–4
  • Opintopisteet: 4 op
  • Toteutus: läsnä
  • Arviointi: ajankäyttö ja sen hallinta 10 %, hankesuunnitelma 20 %, tutkimusraportti 30 %, seminaari 10 %, viestintä 10 %, oppimispäiväkirja 10 %, itse- ja vertaisarviointi 10 %
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

”Kurssi alkaa yritysyhteistyökumppaneiden toimeksiantojen esittelyillä, joista opiskelijat valitsevat itselleen mieluisan aiheen. Toimeksiannot liittyvät asiakkaiden haasteisiin, kuten maatalouden muovien kierrätykseen, hiilensidontaan tai ruokahävikkiin.

Kuvassa opiskelija istuu tietokoneen ääressä

Aihevalinnan jälkeen kurssin vastuuopettajat jakavat opiskelijat projektityöryhmiin. Ryhmä nimeää yhden jäsenistään projektipäälliköksi, jonka vastuulla ovat ryhmän sisäinen viestintä ja työnjako. Projektille valitaan myös viestintävastaava, jonka tehtävänä on pitää yhteyttä asiakkaan ja ryhmän välillä. Lisäksi jokainen ryhmäläinen kirjoittaa vuorollaan toimeksiantajalle suunnatun blogitekstin, jossa kuvataan projektin etenemistä. Blogipostauksia tehdään 2–3 viikon välein koko projektin ajan.

Kurssin alussa opiskelijat suunnittelevat projektin toteutustavan ja aikataulun sekä päättävät aiherajauksesta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on oppia toteuttamaan projekti sovitussa ajassa. Kurssi etenee seuraavasti: aloitus 2. periodissa, suurin työmäärä 3. periodissa ja viimeistely 4. periodin aikana. Aikaa opintojaksoon on käytettävissä 104 tuntia, ja opettajat painottavatkin, että kurssilla on tärkeää oppia myös rajaamaan omaa työmäärää. Yksin ei tarvitse pärjätä, vaan vastuuopettajat ja asiakas ovat aktiivisesti mukana projektin edetessä, ja apua saa aina tarvittaessa.

Kuvassa männyn oksia

Suurin osa kurssin suorituksista syntyy ryhmätyöskentelynä: opiskelijat tutkivat aihetta ja oppivat raportoimaan projektin tuotokset sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjallisia esityksiä ovat loppuraportti ja posteri, jossa tulokset kootaan visuaaliseen esittelytauluun. Suullisia esityksiä pidetään asiakkaalle ja vastuuopettajille.

Kurssi on itselläni vielä kesken, mutta uskon, että sen suurinta antia on projektityötaitojen oppiminen käytännössä. Lisäksi toimeksiantojen aiheet ovat todella ajankohtaisia, joten kiinnostus omaa alaa kohtaan syvenee tällä kurssilla taatusti.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *