Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä: Ympäristöoikeuden perusteet

Ympäristöoikeuden perusteet -kurssi kuuluu ympäristötekniikan opiskelijoiden tutkintorakenteeseen. Sen tavoitteena on ohjata opiskelijoita etsimään ympäristöoikeudellista tietoa, tunnistaa ympäristöoikeudellisia ratkaisutilanteita ja siten soveltaa ja tulkita oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää normistoa myös työelämässä.

Ympäristötekniikan toisen vuoden opiskelija Anni kertoo: ”Kurssi koostui luennoista, joille tuli kaksi vierailijaluennoitsijaa Itä-Suomen yliopistosta sekä ennakkotehtävistä ja oppimispäiväkirjasta. Ennakkotehtävien avulla valmistauduttiin luennoille ja luennoilla ennakkotehtävät purettiin yhdessä läpi luennoitsijoiden kanssa. Tehtävät koostuivat ympäristöoikeudellisista ratkaisutilanteista, joiden ratkomiseksi tuli etsiä sopivaa oikeudellista tietoa.

Oppimispäiväkirjassa oli tarkoitus pohtia luennoilla opittuja asioita ja purkaa vielä ennakkotehtävät läpi niin, että opiskelija pohti, mikä tehtävissä meni hyvin ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Omaa kiinnostusta sai tuoda myös esiin muun muassa etsimällä ajankohtaista tietoa ympäristöoikeuteen liittyvistä tapauksista ja pohtia omakohtaisia kokemuksia liittyen aiheeseen.

Kurssilla ei ollut tenttiä vaan osaaminen tuli näyttää oppimispäiväkirjassa sekä ennakkotehtävissä. Arviointi ei koostunut vain siitä menivätkö tehtävät oikein. Tärkeintä oli, että ennakkotehtäviin ja oppimispäiväkirjaan perehtyi kunnolla.

Kurssin opettavaisin asia oli ennakkotehtävät, joissa pohdittiin käytännön elämän ongelmatilanteita. Voidaanko esimerkiksi metsää kaataa omalta kiinteistöltä vapaasti vai tuleeko siihen hakea maisemointilupa? Tehtävät olivat todella opettavaisia, koska niissä oppi niin laajasti hakemaan tietoa ja katsomaan samaa asiaa useammasta näkökulmasta.

Mielestäni kurssi oli tärkeä työelämän kannalta, koska esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja kestävään liiketoimintaan liittyy paljon säädöksiä ja normeja, joita tulee ymmärtää osatakseen ottaa ne huomioon. Kurssi oli myös mukavaa vaihtelua tekniikkapainotteisemmille kursseille. Kurssin jälkeen pohdin, että voisin lukea myöhemmin tulevaisuudessa myös lisää ympäristöoikeutta – niin mielenkiintoisia aiheet olivat.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *