Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä

Ympäristötekniikan opiskelija Oona Saarinen kertoo omista opinnoistaan LUT:lla: ”Opiskelen ympäristötekniikkaa tällä hetkellä kolmatta vuotta. Sivuaineina luen energiatekniikkaa sekä LVI-talotekniikkaa. Koska tutkintorakenteet uudistuvat kokoajan, LVI-talotekniikka on nykyisin poistunut sivuainevaihtoehdoista ja nämä kurssit on siirretty kaikille pakollisiin opintoihin.

Huomaat kohta, että osa kurssien nimistä on englanninkielisiä. Tämä tarkoittaa, että kurssi luennoidaan englanniksi, vaikka kanditutkinto onkin suomenkielinen. Englanninkielisiä opintoja ei kuitenkaan kannata pelästyä, vaikka kielitaito ei olisikaan kympin luokkaa, sillä osaaminen karttuu pikkuhiljaa opintojen myötä. Itsekään en luennoilla aina kaikkea ymmärrä, mutta luentomateriaalit tulevat nettiin, joten asiat voi käydä itse myöhemmin läpi sanakirjan kanssa.

IMG_8795-1

Ympäristömittaukset (ympäristötekniikka)

Ympäristömittaukset on pakollinen kandivaiheen kurssi. Kurssilla käsitellään laajasti erilaisia ympäristön tilan tarkkailuun käytettäviä mittauksia. Luennoilla ja laskuharjoituksissa aiheina on muun muassa kaasumaisten päästöjen mittaaminen ja tarkkailu, teollisuuden mittaukset, ympäristövaikutusten tarkkailu, jätevesistä ja vesistöistä tehtävät mittaukset sekä melumittaukset.

Kurssi koostuu luennoista, laskuharjoituksista, kotitehtävistä ja harjoitustyöstä. Kurssilla ei ole lainkaan tenttiä, vaan pisteet muodostuvat suurimmaksi osaksi kotitehtävistä ja harjoitustyöstä. Myös luennoille osallistumista saa muutamia pisteitä. Harjoitustyössä tutustutaan jonkin toimivan energiantuotantolaitoksen ympäristölupaan ja selostetaan se pääpiirteittäin. Työssä tulee löytää ympäristöluvassa asetetut vaatimukset kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille päästöille. Lisäksi lasketaan laitoksen tuottamien savukaasujen määrä poltetun polttoaineen mukaan ja verrataan saatua arvoa luvassa asetettuun rajaan.

Basic Course on Environmental Management and Economics (ympäristötekniikka)

Myös tämä kurssi kuuluu ympäristötekniikan kandivaiheen pakollisiin opintoihin. Kurssi koostuu luennoista, esseestä, kahdesta pienestä casesta ja tentistä. Yleensä kursseilla tehtävät työt ovat tieteellisiä, mutta tämän kurssin suoritukseen kuuluva essee saa olla vapaamuotoinen, pohdiskeleva ja siinä saa tuoda omia mielipiteitä esiin. Esseen aiheita oli tarjolla paljon ja ne liittyivät ympäristöasioihin globaalisti, yritystasolla tai henkilötasolla. Itse valitsin aiheekseni teollisuudenalan vihertymisen, sillä teollisuudenalan sai valita itse ja halusin kirjoittaa tekstiiliteollisuudesta.

Kurssilla käsiteltäviin aiheisiin kuuluu kestävän kehityksen tuomat haasteet yhteiskunnalle ja yrityksille, ympäristövastuu ja kestävyys liiketoiminnassa sekä ympäristöjärjestelmät. Lisäksi käydään läpi perusasiat ympäristömääräyksistä, ympäristöstrategioista, riskien hallinnasta ja elinkaariajattelusta.

IMG_8798-1

IMG_8782-1

Lämmönsiirron perusteet (energiatekniikka)

Lämmönsiirron perusteet kuuluu energiatekniikan sivuainekokonaisuuteen. Keväällä minulla on lukujärjestyksessä itse lämmönsiirron kurssi, joten tämä kurssi antaa pohjaa kevään kurssille. Kurssi koostuu luennoista, osittain pakollisista harjoituksista, kotitehtävistä ja tentistä. Suurimman osan pisteistä saa tentistä, mutta osa muodostuu kotitehtävistä ja luentotiivistelmästä, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia. Luentotiivistelmän tarkoitus on nimensä mukaan koota yhteen luennoilla käydyistä asioista tärkeimmät.

Luennoilla käsitellään eri lämmön siirtymisen muotoja (kuten johtuminen ja konvektio) ja käydään läpi näiden fysikaalisia perusteita sekä laskentaan tarvittavia peruslakeja. Laskuissa pitää hallita kokonaisuuksia ja ymmärtää lämmön siirtyminen eri rajakerrosten välillä. Matemaattisesti laskut eivät kuitenkaan ole vaikeita. Kotitehtävissä aiheina on esimerkiksi lämmön johtuminen seinän läpi sekä lämmönsiirtimen mitoitus.

Indoor Climate Management of Buildings (ympäristötekniikka)

Tämä ilmanvaihdon kurssi kuuluu minulla LVI-talotekniikan sivuaineeseen, mutta jatkossa kurssi löytyy kaikkien pakollisista DI-vaiheen opinnoista. Kurssilla perehdytään rakennusten eri ilmanvaihtojärjestelmiin ja niiden valintaan ja suunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin ja määräyksiin. Ympäristötekniikan näkökulmasta mukana on myös energiatehokkuus.

Kurssi koostuu luentojen ja tentin lisäksi laskuharjoituksista, laboratoriotyöstä ja isommasta harjoitustyöstä. Labratyö ja harjoitustyö ovat pakollisia kurssin suorituksen kannalta. Labratyössä suoritetaan mittauksia liittyen ilmanvaihtokoneen toimintaan ja mittauksista kirjoitetaan raportti, johon kuuluu myös laskentaosio. Laskentaosiossa selvitetään mittausten perusteella ilmanvaihtokoneen hyötysuhde ja teho.

Harjoitustyö on melko iso työ, jossa suunnitellaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tietokoneohjelmalla. Ohjelmaa ei onneksi tarvitse osata käyttää etukäteen, sillä työtä tehdään ohjatusti harjoituksissa. Lopuksi työstä kirjoitetaan raportti, jossa käydään läpi järjestelmän suunnittelu ja perustelut erilaisiin valintoihin johtaneista asioista muun muassa rakentamismääräyskokoelman näkökulmasta.

Energianmuuntoprosessit (energiatekniikka)

Tämä kurssi kuuluu energiatekniikan sivuaineeseen. Kurssilla perehdytään nimensä mukaan energianmuuntoprosesseihin, joista esimerkkinä harjoitustöissäkin laskettavat kaasuturbiini-, höyryturbiini- ja ORC-prosessi. Kurssilla opitaan ymmärtämään prosessien mitoituksen ja optimoinnin perusteet ja opitaan valitsemaan erilaisiin käyttökohteisiin parhaiten sopiva prosessi.

Kurssin suoritukseen kuuluu ryhmässä tehtävien harjoitustöiden lisäksi luennot, laskuharjoitukset ja quizzit. Quizzit ovat ikään kuin pieniä netissä tehtäviä kokeita, joissa kysytään luennoilla käytyjä asioita. Tällä kurssilla quizzeja on joka luentoa kohden kaksi, pienempi luentoquizz, joka perustuu nimenomaan luentojen asiaan ja pidempi quizz, jonka tekemiseen on tunti aikaa. Pidemmissä quizzeissa on mukana myös yksinkertaisia laskuja. Kurssiarvosana perustuu harjoitustöistä ja quizzeista saataviin pisteisiin, eikä tenttiä ole lainkaan.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *