InnospringCatch Capturing knowledge opportunities and co-creating value in the digital economy

InnoSpringCATCH blogi

InnoSpringCATCH tutkimusprojektissa tutkitaan globalisaation ja digitalisaation mahdollistamia uusia työn, yhteistyön ja organisoitumisen muotoja. Tutkimme, identifioimme ja mallinnamme erityyppisiä nopeita organisoitumisen muotoja sekä lisäämme tietoa uusien organisoitumismuotojen johtamisesta ja hyödyntämisestä myös perinteisillä toimialoilla.  

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: Mitkä ovat uusien organisoitumismuotojen (hajautetun, tehtäväkohtaisen ja nopean asiantuntijayhteistyön organisoinnin ja johtamisen) edellytykset ja kriittiset tekijät? Miten uusia organisoitumisen muotoja voidaan käsitteellistää ja millaisia erilaisia organisoitumisen muotoja voidaan identifioida? Miten hajautunutta ja erilaista osaamista voidaan yhdistää luovasti, nopeasti ja arvoa tuottavasti erilaisissa konteksteissa, kuten organisaation sisäisessä, organisaatioiden ja erilaisten toimijoiden välisessä, alueellisessa ja globaalissa yhteistyössä?

Olemme ryhmä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkijoita ja opiskelijoita, joita kiinnostaa digitalisaation ja globalisaation tuomat mahdollisuudet yksilöille ja yrityksille. Tässä blogissa kirjoitamme asioista, jotka ovat kiinnostavia tutkimuksen tai käytännön toimijoiden näkökulmasta. Tutkimusryhmän lisäksi kutsumme mukaan muita aiheesta kiinnostuneita, jotka haluavat tuoda esiin jonkun näkökulman tai nostaa esiin kiinnostavia kysymyksiä.

Maailma on täynnä mahdollisuuksia niille, jotka ne näkevät ja pystyvät tarttumaan niihin – yhteistyössä!

Voit seurata meitä myös Twitterissä, @LUTcatch  

About The Author

InnoSpring CATCH tutkimusprojektissa tutkitaan uuden tiedon ja arvonluomista digitaalisessa ja dynaamisessa toimintaympäristössä. Tutkimushanketta rahoittaa Tekes, LUT ja kumppaniyritykset. Tutkimusryhmässämme työskentelee professori, KTT Kirsimarja Blomqvist, projektipäällikkö, KTT Anna-Maija Nisula sekä tutkijat TkT Jukka-Pekka Bergman, KTT Kaisa Henttonen, KTT Heidi Olander sekä tutkimusapulaisena FM Ilona Toth. Hankkeeseen lopputyönsä ovat tehneet tai tekemässä Tietojohtamisen maisteriohjelmassa Katri Kemppainen, Kristiina Kähkönen ja Mona Taipale.

Comments are closed.