Biokaasun tuotanto kiinnostaa myös hevosalan toimijoita

Vuoden 2018 loppuun päättyneessä, 2,5 vuotta kestäneessä Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet – hankkeessa selvitettiin ja tuotettiin tietoa hevosenlannan hyötykäyttöön liittyen. Hämeen Ely-keskuksen rahoittamassa hankkeessa yhdistettiin LUT:n tuotantotalouden ja kestävyystutkimuksen osaamista. Hanke tuotti ja kasasi tietoa lannan käsittelyn aiheuttamista haasteista [...]

01.24.2019 Uncategorized

Hevosenlannasta lannoitevalmisteeksi – mitä se vaatisi?

Yhteistyössä Hevosvoimia hevosenlannasta –hankkeen kanssa HELY on tänä kesänä selvittänyt mahdollisuuksia hyödyntää Lahden Jokimaan ravikeskuksella syntyvää lantaa biokaasun tuotannossa. Biokaasuprosessissa muodostuvalle mädätysjäännökselle on puolestaan pyritty löytämään jatkokäyttömahdollisuuksia lannoitevalmisteena tai kasvualustana kasvihuonekäyttöön, jolloin biokaasun tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden sisältämät ravinteet saadaan takaisin [...]

09.03.2018 Uncategorized

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen – Tallikyselyn tulokset

HELY-hankkeessa toteutettiin lähtötietojen keräämiseksi ja meneillään olevan tilanteen hahmottamiseksi tallikysely koskien lannankäsittelyn nykytilannetta, lannan käsittelystä ja hävittämisestä aiheutuvia haittoja, sekä toiveita tulevaisuuden ratkaisujen suhteen. Alun perin kysely oli vain Päijät-Hämeen alueen talleille, mutta tulosten yleistettävyyden vuoksi kyselyä laajennettiin koko Suomen [...]

08.21.2017 Uncategorized

Lannankäsittelyn tekniikat pähkinänkuoressa

Lannankäsittelyn tekniikat pähkinänkuoressa Jo satoja vuosia sitten hevosenlannan käyttö sellaisenaan lannoitteena oli yleinen käytäntö. Silti nykyään, tallien siirtyessä lähemmäs kaupunkeja ja asutuksen siirtyessä lähemmäs talleja, peltolevitys ei ole enää kaikille talleille vaihtoehto. Uusia käsittelytekniikoita kehitetäänkin koko ajan, eikä tallinpitäjän ole [...]

06.28.2017 Uncategorized

Miksi hevosenlanta on ongelma?

Hevosenlantaa on talleilla pidetty jätteenä, jonka hävitys on käynyt entistä vaikeammaksi orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon astuttua voimaan. Hävityksen ongelmista on käyty kiivastakin keskustelua, mutta helppoa ratkaisua ei ole löytynyt. Miksi lannasta on niin vaikeaa päästä eroon? Perinteisesti lantaa on käytetty lannoitteena [...]

10.05.2016 Uncategorized

HELY oli hyvin esillä Heinäpäivässä ja mediassa kesäkuun alun tiistaina

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) -hanke esittäytyi Lahden Jokimaan ravikeskuksessa tiistaina 7.6. Jokimaan Heinäpäivässä. Tilaisuuden järjestivät Pro Agria Etelä-Suomi ja Etelä-Suomen laatuheinärengas. Paikalla oli reilut viitisenkymmentä osallistujaa. Iltapäivän yhden paneelikeskustelun aiheena oli hevosenlannan hyödyntäminen. Mukana keskustelussa olivat Tomi Himanka [...]

06.10.2016 Uncategorized